Hội nghị triển khai Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ ba, 14 Tháng 2 2023 04:54

Sáng ngày 9/2/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

>Hội nghị triển khai Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:

VNBA NEWS

Xem 680 lần