Bài phát biểu của Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng tại Hội nghị Thị trường Cho vay Việt Nam 2023

Thứ ba, 17 Tháng 1 2023 08:54

Ngày 17/1/2023, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Hiệp hội Thị trường Cho vay Châu Á – Thái Bình Dương (APLMA) tổ chức Hội nghị Thị trường Cho vay Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh”. Tổng Thư Ký Nguyễn Quốc Hùng đã có bài phát biểu trực tuyến.

> Khai mạc Hội nghị “Thị trường Cho vay Việt Nam 2023”

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:

VNBA NEWS

Xem 340 lần