Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng qua thi hành án

Thứ tư, 30 Tháng 11 2022 05:50

 Ngày 25/11/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng thông qua thi hành án dân sự”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến từ các Bộ, ngành, một số cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức tín dụng.

>  Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng thông qua thi hành án dân sự

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:

 

Xem 303 lần