Tuesday, 18 May 2021
TIN MỚI
VietABank thông báo đóng các tài khoản không đủ điều kiện duy trì

VietABank thông báo đóng các tài khoản không đủ điều kiện duy trì

Ngân hàng Vit Á (VietABank) thông báo v vic đóng các tài khon thanh toán không phát sinh giao dch trong vòng 12 tháng liên tc và không còn s dư.

Vic đóng tài khon s được thông báo đến khách hàng thông qua 1 trong 3 hình thc: Tin nhn SMS; Email và theo Thông báo này (nếu khách hàng không nhn được tin nhn SMS hoc email).

Read 896 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng