Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
CB cung cấp dịch vụ tài khoản số đẹp

CB cung cấp dịch vụ tài khoản số đẹp

T ngày 08/4/2021, Ngân hàng Xây dng (CB) cung cp dch v Tài khon s đp đ  khách hàng thoi mái la chn s tài khon ngân hàng phù hp.

Khách hàng có th la chn nhiu s tài khon đp:

- S lc phát: 666,888,6868,…

- S thn tài: 3939, 7979, 3979,….

- S Tam quý, T quý, Ngũ quý: 999, 9999, 99999.

- S liên tc: 12345, 23456, 56789, ...

- S lp li: 1515, 1818, 1919,…

Khách hàng s được ưu đãi:

- Min phí phát hành Th chip CB Connect24 và giao dch min phí ti 1.100 máy ATM ca VCB

- Min phí các giao dch thanh toán vi ng dng ngân hàng s CBway

CB là mt trong nhng ngân hàng tiên phong cung cp dch v tài khon s đp. Dch v hướng ti tt c các khách hàng là cá nhân, t chc… cn s hu các s tài khon đc đáo nhm th hin đng cp, cá tính, phong cách ca ch tài khon vi mong mun “Tài khon sang - Ngàn tài lc”.

Read 940 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng