Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
BaoVietBank triển khai sản phẩm cấp tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu

BaoVietBank triển khai sản phẩm cấp tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu

Vi mong mun h tr doanh nghip kinh doanh xăng du b sung vn lưu đng, Ngân hàng Bo Vit (BaoVietBank) trin khai sn phm cp tín dng dành riêng cho các doanh nghip kinh doanh xăng du.

Khách hàng doanh nghip là thương nhân đu mi, thương nhân phân phi, tng đi lý, đi lý và thương nhân bán l xăng du có nhu cu vay vn đ phc v hot đng sn xut, kinh doanh xăng du, đu có th tiếp cn gói tài tr này vi nhng ưu đãi hp dn.

Theo đó, gói tài trưu đãi vượt tri v t l cp tín dng; lên ti 85% giá tr tài sn bo đm. BaoVietBank chp nhn tài sn bo đm linh hot, đa dng, bao gm c hàng hóa xăng du và ca hàng bán l xăng du.

Ngoài ra, sn phm có mc tài tr ti đa 100% giá tr hóa đơn đu vào/giá tr hp đng/giá tr bo lãnh c th cùng các th tc quy trình ti gin vi lãi sut cho vay hp lý theo quy đnh ca BaoVietBank trong tng thi kỳ.

Chi tiết sn phm xem ti đây hoặc liên h: phòng giao dch/chi nhánh gn nht ca BaoVietBank/liên h Tng đài chăm sóc khách hàng 1900.55.88.48.

Read 779 times
Rate this item
(1 Vote)
Xem theo ngày tháng