Monday, 17 May 2021
TIN MỚI
Agribank Hà Tây I hưởng ứng Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân

Agribank Hà Tây I hưởng ứng Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân

Ngày 12/4/2021, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tây I phi hp vi UBND th xã Sơn Tây t chc L phát đng ngày chy Olympic và Gii chy báo Hà Ni mim rng ln th 47 - Vì hòa bình năm 2021.

Ti bui l phát đng, ông Phan Châu Giang, Bí thư Đng y, Giám đc chi nhánh cùng gn 40 cán b, đoàn viên thanh niên Agribank Hà Tây I đã tham gia chy hưởng ng chương trình. Nhân dp này, Agribank Hà Tây I trao tng 1700 chiếc mũ cho các vn đng viên tham gia.

Vi tinh thn “Rèn luyn thân th - Bo v T quc, kiến thiết đt nước”, Ngày chy Olympic vì sc khe toàn dân nhm phát đng phong trào tp luyn tp th dc th thao trong các tng lp nhân dân, lc lượng vũ trang, cán b, công nhân viên chc lao đng và hc sinh trong toàn th xã, góp phn nâng cao sc khe đ hoàn thành tt nhim v hc tp, công tác và lao đng sn xut. Đây cũng là dp khi đng chương trình toàn dân tham gia chy hướng đến các hot đng k nim ngày thành lp th xã, sơ loi cuc thi Marathon báo Hà Ni mi m rng ca th xã và chung kết ti Hà Ni.

Read 242 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng