Thứ bảy, 15 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SeABank ưu đãi khách hàng chuyển tiền quốc tế và mua bán ngoại tệ

SeABank ưu đãi khách hàng chuyển tiền quốc tế và mua bán ngoại tệ

T 10/4 – 30/6, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) trin khai chương trình “Mua ngoi t - Chuyn quc tế - Vô cùng d” vi ưu đãi hp dn: Gim 50% phí chuyn tin quc tế, đc bit áp dng mc phí ưu đãi thp nht th trường ch 5,5 USD/giao dch chuyn tin quc tế có giá tr t 100.000 USD/giao dch (hoc ngoi t khác quy đi tương đương).

Hin nay, xu hướng đnh cư, du hc ngày càng tăng mnh kéo theo vic gia tăng nhu cu v dch v chuyn tin quc tế đ tr cp thân nhân, s dng dch v nước ngoài. SeABank dành nhiu ưu đãi hp dn cho khách hàng có nhu cu chuyn tin quc tế (du hc, đnh cư, tr cp thân nhân nước ngoài, người nước ngoài đang làm vic ti Vit Nam có nhu cu chuyn thu nhp v nước…).

SeABank gim ti 50% phí chuyn tin quc tế và đc bit áp dng mc phí ưu đãi thp nht th trường ch 5,5 USD/giao dch chuyn tin quc tế có giá tr t 100.000 USD/giao dch (hoc ngoi t khác quy đi tương đương).

Bên cnh đó, khách hàng có nhu cu mua bán ngoi t cũng s được áp dng vi các mc t giá cnh tranh nht trên th trường vi trên 110 loi ngoi t và có quyn đàm phán t giá vi Ngân hàng khi giao dch trên 5.000 USD.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch gn nht ca SeABank trên toàn quc, truy cp website www.seabank.com.vn, gi Contact Center 1900 555 587.

Xem 871 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng