Monday, 17 May 2021
TIN MỚI
VietinBank khuyến mãi “Đồng giá đặt phòng khách sạn 4 - 5 sao chỉ từ 499.000 VND”

VietinBank khuyến mãi “Đồng giá đặt phòng khách sạn 4 - 5 sao chỉ từ 499.000 VND”

T ngày 30/3 - 24/4/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) phi hp vi VNPAY trin khai chương trình khuyến mãi “Đng giá đt phòng khách sn 4 - 5 sao ch t 499.000 VND” dành cho các khách hàng đt phòng khách sn trên ng dng VietinBank iPay Mobile.

Khách hàng đt phòng khách sn 4 sao, 5 sao trong các ngày th 3, 5, 7 hng tun trên ng dng s được áp dng mc giá vô cùng ưu đãi. C th:

- Đng giá 499.000 VND vi các loi phòng có giá t 500.000 - 700.000 VND/đêm

- Đng giá 699.000 VND vi các loi phòng có giá t 700.000 - 900.000 VND/đêm

- Đng giá 899.000 VND vi các loi phòng có giá t 900.000 - 1.100.000 VND/đêm

- Đng giá 1.099.000 VND vi các loi phòng có giá t 1.100.000 - 1.400.000 VND/đêm

- Đng giá 1.299.000 VND vi các loi phòng có giá t 1.400.000 - 1.600.000 VND/đêm

Vi tin ích đt phòng khách sn đi kèm hình nh chi tiết và tiêu chí đánh giá và; khách hàng hoàn toàn có th t so sánh và ch đng la chn nơi ngh phù hp nhanh chóng và thun tin nht.

Tri nghim ngay tính năng đt phòng khách sn trên ng dng VietinBank iPay Mobile theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhp ng dng VietinBank iPay Mobile. Chn Đt phòng khách sn

Bước 2: La chn đim đến, thi gian lưu trú

Bước 3: Chn khách sn, loi phòng

Bước 4: Nhp thông tin và hoàn tt thanh toán

Lưu ý: Chương trình áp dng đi vi các khách sn trong danh sách.

Th l chương trình xem ti đây hoặc liên h hotline: 1900 5757 20; chi nhánh/phòng giao dch VietinBank trên toàn quc hoc Trung tâm h tr khách hàng: 1900 558 868; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Read 882 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng