Thứ tư, 05 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VPBank triển khai giải pháp tài chính Simplify hỗ trợ kinh doanh trực tuyến

VPBank triển khai giải pháp tài chính Simplify hỗ trợ kinh doanh trực tuyến

Simplify là sn phm được Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) cùng liên minh đi tác AXYS Group gm Mt Bão, CHILI, ODS, MIFI và Navee phát trin và được xem là mt trong nhng công c thanh toán, bán hàng nhanh gn, hu hiu và chuyên bit nht trên th trường Vit Nam.

Gii pháp tài chính Simplify s h tr người bán thiết lp mt website hoc gian hàng trc tuyến, kèm theo đó là min phí dch v server, min phí tích hp sn cng thanh toán và ưu đãi phí s dng... Đ hoàn thin nn tng, doanh nghip s được đi tác Mt Bão ca VPBank tng tên min (.com) trong năm đu tiên.

Thông qua Simplify, VPBank còn h tr doanh nghip đăng ký website vi B Công thương. Đây là bước quan trng bt buc, không th b qua khi kinh doanh trc tuyến ti Vit Nam. Quy trình tiếp sc này giúp rút ngn 80% thi gian, ngân sách so vi vic doanh nghip t trin khai.

Nếu người bán có nhu cu s dng nn tng cao cp hơn, VPBank s tiếp tc kết ni đ xây dng giao din website chuyên nghip có tích hp sn cng thanh toán cùng tên min tùy chn ca Mt Bão, dch v tng đài chăm sóc khách hàng trc tuyến ODS hay dch v hóa đơn đin t an toàn MIFI. Các bước h tr được sp xếp theo mt trình t hp lý, phù hp vi tiến trình vn hành kinh doanh ca doanh nghip.

Song hành vi người bán trong tiếp cn th trường, qung cáo nâng tm thương hiu trên Google, Facebook, Zalo, Tiktok, các sàn thương mi đin t…, đi tác Navee ca VPBank s chu trách nhim phát trin bán hàng đa kênh. Tt c các dch v này đu có chính sách ưu đãi hp dn đi kèm, được xây dng chuyên bit đ giúp doanh nghip tiết kim đáng k chi phí cũng như công sc xây dng và vn hành.

Cui cùng, khi có nhu cu, VPBank sn sàng đáp ng ngun vn lưu đng cho tiu thương qua th tín dng VPBiz và thu chi online vi hn mc t 500 triu ti 2 t đng. Khi thanh toán bng VPBiz, doanh nghip được min lãi 45 - 55, tn hưởng nhiu chương trình hoàn tin t 5 - 10% cho các lĩnh vc tiêu dùng, qung cáo online, …, qua đó giúp ti ưu hóa chi phí, dòng tin kinh doanh.

S phi hp cht ch gia VPBank và đi tác ha hn to ra mt h sinh thái toàn din không nhng giúp cng đng tiu thương, doanh nghip thúc đy s hóa mà còn khôi phc, phát trin kinh doanh trong mi hoàn cnh, đc bit sau cơn khng hong dch Covid-19.

Thông tin chi tiết, liên h: 1900 545 415 hoc (0243) 928 8880 hoc truy cp website: https://vpbank.axys.asia/

Xem 788 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng