Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Ngân hàng lạc quan về sự phục hồi của kinh tế

Ngân hàng lạc quan về sự phục hồi của kinh tế

Theo kết qu cuc điu tra xu hướng kinh doanh ca các TCTD quý II/2021 ca V D báo Thng kê (NHNN) có 76,6% TCTD kỳ vng ci thin hơn trong c năm 2021, trong đó 12,2-18,7% TCTD kỳ vng “ci thin nhiu”. Phóng viên đã có trao đi nhanh vi TS. Châu Đình Linh xung quanh các yếu t tác đng ti tình hình kinh doanh ca TCTD.

Ông đánh giá thế nào v kết qu kinh doanh ca các ngân hàng trong quý đu năm nay?

Dù chu nh hưởng ca dch Covid-19, song ngành Ngân hàng vn là mt trong nhng lĩnh vc được đánh giá là đim sáng ca nn kinh tế năm qua, nhng kết qu đã gt hái được trong năm 2020 phn nào to điu kin đ ngân hàng tiếp tc có nhng bt phá trong năm nay. Thêm na, vic các nhà băng có kết qu kinh doanh tt trong quý I/2021 còn do đ tr liên quan đến chui dòng tin t khách hàng đã tăng lên (đơn c mt món vay 15-20 năm ti hn phi thanh toán c gc và lãi).

Kết qu kh quan ca ngân hàng còn da trên đng lc tăng trưởng, đc bit là đng lc ti t chuyn đi s, hay dch v liên quan ti bo him, phí dch v liên quan ti th trường chng khoán… Bên cnh đó nhiu ngân hàng x lý được tài sn đm bo cũng là yếu t khiến ngân hàng ghi nhn s lc quan v kết qu kinh doanh trong quý I/2021.

Song tôi cũng lưu ý rng, đánh giá vic tăng trưởng kh quan ca ngân hàng không hoàn toàn nm con s công b, mà quan trng nht là tăng trưởng phi xut phát t ni ti chính các nhà băng: t hot đng kinh doanh, chiến lược kinh doanh, cơ s khách hàng, tính phân tán ri ro trong danh mc đu tư hay danh mc cho vay, cơ cu tài chính ca ngân hàng đó…

Dư n tín dng ca h thng ngân hàng được các TCTD d báo tăng 5,09% trong quý II/2021 và tăng 14,7% trong năm 2021. Theo ông liu d báo đó có quá lc quan?

Tôi cho rng tín dng hoàn toàn có cơ s đ tăng trưởng tt, cao hơn năm 2020. Như chúng ta đu có th thy, trin vng v kinh tế vĩ mô đang rt tích cc, Chính ph mi cũng được nhiu người đt nim tin và kỳ vng, nn kinh tế Vit Nam đang có dòng vn ln đ vào, như tính ti 20/3, tng vn FDI đt 10,13 t USD - tăng 18,5% so vi cùng kỳ năm 2020. Nhìn bc tranh toàn cnh thì nn kinh tế đang hi t nhiu yếu t tích cc, cng thêm vic tiếp tc kim soát tt dch Covid-19 cũng s giúp cho tăng trưởng tín dng phc hi.

Tuy nhiên t nhiu năm nay, đnh hướng ca Chính ph cũng như NHNN là chú trng nhiu hơn ti cht lượng tín dng, và vic dòng vn chy vào đâu mi là đim cn quan tâm. Nếu dòng vn được chy vào các lĩnh vc phc v cho sn xut kinh doanh, h tng h tr cho sn xut, hay liên quan ti dòng đu tư chính đáng ch không phi bong bóng thì đu s rt thun li, tăng trưởng tín dng lúc đó s càng bn vng và hiu qu hơn.

Còn v vn đ lãi sut thì sao, thưa ông?

Lãi sut thông thường s din biến da trên chu kỳ kinh tế. thi đim này, cơ quan qun lý đang mong mun đ có th h tr nhiu nht cho dòng vn giá r nhm kích thích hot đng sn xut kinh doanh ca nn kinh tế, phi tính ti c mc tiêu tăng trưởng GDP. Mt bng lãi sut cho vay ca nhiu ngân hàng hin đang mc thp nht trong nhiu năm li đây. Ti mt thi đim, khi nn kinh tế có du hiu hp th tt thì lãi sut s có xu hướng tăng hơn mt chút.

Nhìn chung mt bng lãi sut din biến ra sao ph thuc cung tin, ch s lm phát, kh năng hp th vn ca nn kinh tế… Quan đim điu hành chính sách tin t ca NHNN thi gian qua vn đ cao s n đnh, mt bng lãi sut nếu có tăng thi gian ti cũng s vn nm trong xu hướng này, và khó có đt biến. Trong trường hp th trường thun li thì vn có kh năng lãi sut s gim đ gim thêm chi phí h tr người dân, doanh nghip. Chúng ta cũng cn xem xét c mc đ tăng ca hàng hoá, vòng quay ca hàng hoá, dòng vn nước ngoài… đ có th cân đi trong điu hành lãi sut.

Vy ông đánh giá thế nào v trin vng kinh doanh ca các ngân hàng trong năm 2021?

Theo tôi, h thng ngân hàng năm 2021 s tiếp tc ghi nhn nhng kết qu kh quan khi nn kinh tế được d báo s phc hi nhanh tr li.

Bên cnh đó, Thông tư 03/2021/TT-NHNN sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy đnh v cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n nhm h tr khách hàng chu nh hưởng bi dch Covid-19 cũng s h tr phn nào, giúp ngân hàng tránh "cú sc" v li nhun khi trích lp d phòng.

Thông thường, khi mt khon n quá hn s b chuyn nhóm n và các ngân hàng phi trích đ d phòng c th cho các khon n quá hn theo nhóm n mi. Tuy nhiên Thông tư 03 cho phép các ngân hàng được cơ cu li thi hn tr n và gi nguyên nhóm n đi vi các khon n đ điu kin; đng thi ch phi trích lp d phòng c th đi vi khon n theo nhóm n đã được gi nguyên, phn chênh lch gia mc d phòng này và mc d phòng theo cách tính trên được trích lp dn trong 3 năm.

Thêm na, ti đi hi đng c đông ca nhiu ngân hàng va din ra, các nhà băng đu tiết l v nhng đng lc tăng trưởng mi ca ngân hàng, tt c nhìn chung đu cho thy s kh thi, ci m, khiến cho c đông tin tưởng vào chiến lược đt ra.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 243 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng