Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
IMF, WB thúc đẩy ý tưởng "hoán đổi nợ" lấy các dự án xanh

IMF, WB thúc đẩy ý tưởng "hoán đổi nợ" lấy các dự án xanh

Theo IMF, ý tưởng "hoán đi n" ly các d án xanh nhm giúp các nước thu nhp thp sm phc hi khi phi đi mt vi cuc khng hong kép - va chu áp lc tr n, va đương đu vn đ môi trường.

Ý tưởng xóa n cho các nước nghèo đi ly các d án "đu tư xanh" đã được đưa ra ti các cuc hp trong khuôn kh Hi ngh mùa Xuân ca Qu Tin t quc tế (IMF) và Ngân hàng Thế gii(WB) din ra trong tun này, vi nhng đ xut c th d kiến s được công b đúng vào thi đim Hi ngh ln th 26 các bên tham gia công ước khung ca Liên hp quc v biến đi khí hu (COP 26), d kiến được t chc vào cui năm nay ti thành ph Glasgow (Anh).

Theo Tng Giám đc điu hành IMF Kristalina Georgieva, các nước có thu nhp thp hin đang phi đi mt vi mt cuc khng hong kép - va chu áp lc tr n, va phi đương đu vi các vn đ môi trường, điu đó khiến các nước nghèo "rt d b tn thương." Vì vy, ý tưởng này s càng có ý nghĩa đi vi thế gii khi theo đui "hoán đi n xanh."

Trong khi đó, mt phát ngôn viên ca WB cũng nhn mnh quan đim này, cho rng cuc khng hong dch bnh COVID-19 đã khiến các quc gia đang phát trin khó khăn hơn trong vic gii quyết nhng ri ro ngày nhiu do biến đi khí hu và thm ha môi trường gây ra.

Theo người phát ngôn trên, vi ngân sách vn rt eo hp, các quc gia này luôn phi s dng các khon h tr tài chính khn cp đ gii quyết nhng tác đng nghiêm trng do đi dch và khng hong kinh tế gây ra.

Bng cách ni lng gánh nng n ca các chính ph - vn mc k lc vào thi đim trước khi xy ra cuc khng hong dch bnh, các nước nghèo có ít ngun tài nguyên s đu tư đ phc hi và đây là yếu t đưa thế gii vào giai đon phát trin bn vng hơn.

Mt nhóm chuyên gia - không ch gm các đi din ca IMF và WB, mà còn ca Liên hp quc và T chc Hp tác và Phát trin Kinh tế (OECD) - cũng nhóm hp trong tun này đ đánh giá "các gii pháp sáng to" nhm giúp các quc gia gii quyết nhng thách thc đng thi nêu trên.

Phát ngôn viên ca WB nói: "Công vic này ch mi bt đu, nhưng chúng tôi nghĩ rng mt cách tiếp cn ch đng là điu cn thiết: chúng ta phi xem xét k lưỡng các gii pháp tim năng trước nhng thách thc v khí hu và n có th được lng ghép đ gii quyết nhng vn đ phát sinh hin nay."

Mc dù chưa có mc thi gian đ công b các bin pháp c th, nhưng tt c các bên liên quan đang trông ch Hi ngh COP26, được t chc vào tháng 11 ti.

Tng Giám đc IMF khng đnh: "Chúng tôi s làm vic vi WB. Và đến hi ngh COP26, chúng tôi s la chn hoán đi n và sau đó nó s tùy thuc vào các nước cho vay hoc ch n quyết đnh xem có tham gia hay không."

Nngười sáng lp, đng thi là Giám đc điu hành ca nhóm Meridiam có tr s ti Paris, chuyên phát trin và tài tr cho các d án cơ s h tng, ông Thierry Deau cho biết nếu gii pháp "hoán đi n xanh" được theo đui, s la chn này s được gn vi "các điu kin rõ ràng" đ đm bo rng vic xóa n trên thc tế dn đến vic trin khai các d án xanh.

Theo TTXVN

Xem 201 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng