Thứ tư, 05 Tháng 5 2021
TIN MỚI
TPBank là ngân hàng số xuất sắc nhất và có quy trình được tự động hóa tốt nhất Việt Nam

TPBank là ngân hàng số xuất sắc nhất và có quy trình được tự động hóa tốt nhất Việt Nam

Ngày 08/4, ti l vinh danh các ngân hàng có thành tích xut sc trong lĩnh vc tài chính bán l ti châu Á năm 2021, The Asian Banker, tp chí uy tín hàng đu trong lĩnh vc tài chính ngân hàng ti châu Á, đã bình chn Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) là “Ngân hàng s xut sc nht Vit Nam” và “Ngân hàng t đng hóa quy trình tt nht Vit Nam”.

Đây là năm th hai liên tiếp TPBank giành được danh hiu "Ngân hàng s xut sc nht Vit Nam" (Best Digital Bank) trong các cuc bình chn gii thưởng ca The Asian Banker. Điu đó đã khng đnh uy tín và thành công ca nhà băng tím trong vic phát trin mt h sinh thái ngân hàng s đng b, thân thin và tha mãn mi nhu cu ca khách hàng.

Theo đánh giá ca The Asian Banker, tm nhìn dài hn và chiến lược phát trin ngân hàng s ca TPBank giúp ngân hàng s hu cơ s h tng công ngh và lưu tr d liu có tính cnh tranh cao, to ra hiu sut cao trong hot đng tài chính và mang li s hài lòng cho khách hàng. Bên cnh đó, ngân hàng s hu mt h sinh thái s hoàn toàn ghi đim vi hàng lot các ng dng, công ngh được đánh giá cao, k c vi khách hàng hay các hot đng ni b bên trong ngân hàng.

 "TPBank đã cho thy nhng bước tiến đáng k trong hành trình ngân hàng k thut s vào năm 2020, đc bit trong vic đu tư vào các gii pháp k thut s chiến lược và sáng to như chuyn đi h thng ca mình thành mt nn tng k thut s đa kênh vi tc đ và kh năng m rng trong tương lai," Ông Mobasher Kazmi - Giám đc nghiên cu The Asian Banker, bình lun v thành công ca TPBank.

Đi din ca The Asian Banker cũng đ cp đến s lượng khách hàng s dng dch v ngân hàng s ca TPBank tăng gp đôi trong năm 2020 như là mt minh chng v thành công ca ngân hàng này trong quá trình thu hút khách hàng da trên nn tng s.

Ông Nguyn Hưng, Tng Giám đc TPBank, chia s: "La chn đu tư vào công ngh vi v thế ca ngân hàng tiên phong luôn khiến chúng tôi phi đi mt vi thách thc. Bng s tnh táo vi nhng đnh hướng rõ ràng trong cuc chơi công ngh, chúng tôi đã đt được nhng thành công ln. Và hai gii thưởng ca The Asian Banker đã ghi nhn tt c nhng n lc đó ca chúng tôi."

Sc hút t dch v ngân hàng s TPBank có được t s n đnh và mượt mà ca nn tng công ngh tiên tiến và vic liên tc cp nht, sáng to hàng lot nhng tính năng mi nhm gia tăng li ích cho người dùng. Trong đó, có th k đến tính năng đnh danh khách hàng đin t - eKYC trên app TPBank, các tính năng Smart Search và Voice Search… Không ngng sáng to tri nghim giao dch đa đim chm ly khách hàng làm trung tâm, và hướng ti mô hình t chc qun tr bng d liu (data-driven organisation), h thng hơn 300 đim giao dch t đng LiveBank vi kh năng cung cp gn như toàn b các dch v ngân hàng hoàn toàn t đng 24/7… là nhng đim ni bt trong chiến lược ngân hàng s ca TPBank.

S thành công ca TPBank trong vic đưa các sn phm ngân hàng s đến vi khách hàng còn được h tr bi mt trình được t l t đng hóa rt cao các khâu vn hành ni b. Gii thưởng "Ngân hàng t đng hóa quy trình tt nht" (The Best Process Automation Implementation in Vietnam) đã khng đnh TPBank là mt ngân hàng s toàn din, vi quá trình chuyn đi s được thc hin trit đ t trong ra ngoài.

Chính nh ng dng công ngh t đng hóa các quy trình, TPBank đã duy trì đà tăng trưởng bình quân mi năm 30 - 40%, song lượng nhân s các năm ch tăng 4 - 5%. Các lao đng gin đơn đã được thay thế hoàn toàn bng công ngh.

Bí quyết đ TPBank có th đy nhanh quá trình chuyn đi s, t đng hóa các quy trình ni b chính là xây dng mt đi ngũ nhân s hùng hu trong lĩnh vc công ngh thông tin, và làm ch các công ngh tiên tiến trên thế gii. Không ging như nhng ngân hàng khác, TPBank, nơi bn rn và khn trương nht không phi là các chi nhánh hay đim giao dch. "Đi công trường" ca TPBank nm Khi Công ngh thông tin vi đi ngũ nhân s hùng hu hàng trăm người, không thua kém nhng công ty công ngh đích thc. Đó là chưa k hàng trăm k sư IT ca các đơn v đi tác luôn túc trc ti TPBank. Đây chính là đim khác bit ca TPBank, mt ngân hàng công ngh đúng nghĩa.

Hin ti đi ngũ k sư ca TPBank đã đưa vào hot đng 130 robot và có kh năng to ra trung bình 5 robot mi tun đ trin khai trong các quy trình vn hành ni b nhm thay thế nhân viên thc hin nhng công vic có tính cht lp đi lp li. Trong năm 2021, ngân hàng s tiếp tc trin khai 145 robot mi vi akaBot, d kiến có khong 20 robot áp dng AI. Vi s lượng robot tăng gp đôi năm ngoái, cùng vic nâng cp các robot cũ, TPBank kỳ vng năng sut lao đng chung ca toàn hàng vi các nghip v dùng robot s tăng ít nht 20-30%, tiết kim được hàng trăm nhân s.

Xem 727 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng