Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
VietinBank ưu đãi mở thẻ VPAY

VietinBank ưu đãi mở thẻ VPAY

Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) trin khai chương trình ưu đãi khách hàng khi m và giao dch th VPAY.

Theo đó, khách hàng mở th VPAY s được min hoàn toàn các loi phí sau:

- Phát hành th;

- Qun lý th;

- Rút tin bng mã QR ti cây ATM;

- X lý giao dch ngoi t khi s dng th mua sm ti các trang web nước ngoài;

- Thông báo biến đng s dư qua iPay;

- Chuyn tin trong và ngoài h thng qua iPay.

Vic s hu th VPAY vô cùng d dàng vi thao tác đơn gin như sau:

- Đăng nhp VietinBank iPay Mobile; m tài khon thanh toán, đăng ký phát hành th VPAY qua hình thc đnh danh trc tuyến eKYC.

- La chn th cn phát hành: E-Partner VPAY hoc Visa Debit Platinum VPAY.

- Xác thc m tài khon và m th.

- Ti màn hình Dch v th, tìm đến th VPAY ri chn kích hot th và cp/đi PIN.

Ngoài ra, trong thi gian t ngày 25/3 đến 22/6/2021, các khách hàng mi phát hành và phát sinh giao dch thanh toán bng th VPAY còn được hoàn tin đến 50% giá tr giao dch chi tiêu trc tuyến (online), ti đa 100.000 đng/khách hàng.

Thông tin chi tiết, liên h: chi nhánh/phòng giao dch VietinBank gn nht, tng đài h tr khách hàng 1900 558 868 hoc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 237 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng