Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2018/TT-NHNN

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2018/TT-NHNN

Hip hi Ngân hàng đ ngh các T chc hi viên tham gia ý kiến đi vi d tho Thông tư sa đi, b sung Thông tư s 50/2018/TT-NHNN quy đnh v h sơ, trình t, th tc chp thun mt s ni dung thay đi ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Căn c Công văn s 2256/NHNN-TTGSNH ngày 05/04/2021 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam v vic ly ý kiến đi vi d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam quy đnh v h sơ, trình t, th tc chp thun mt s ni dung thay đi ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đ ngh các T chc hi viên tham gia ý kiến đi vi d tho Thông tư trên.

Văn bn góp ýca T chc hi viên (bao gm c file word) xin gi v Ban Pháp lut và Nghip v - Hip hi Ngân hàng Vit Namtheo đa ch email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 16/04/2021 đ tng hp gi Ngân hàng Nhà nước (Đin thoi liên h: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa). Rt mong nhn được s quan tâm, hp tác ca T chc hi viên.

Xem 338 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng