Thứ ba, 18 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Viet Capital Bank hợp tác triển khai dự án “Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn”

Viet Capital Bank hợp tác triển khai dự án “Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn”

Ngày 07/4/2021, Ngân hàng Bn Vit (Viet Capital Bank) chính thc trin khai d án “Li nhun điu chnh ri ro trên vn (RAROC)” vi s tư vn ca Công ty TNHH Thuế và Tư vn KPMG.

Sau thành công khi là mt trong các ngân hàng đu tiên hoàn thành c 3 tr ct Basel II vào tháng 11/2020 va qua, trong đó tr ct 2 “Quy trình đánh giá tính đy đ vn ni b (ICAAP)” được thc hin khá bài bn, Viet Capital Bank tiếp tc phi hp cùng đi tác KPMG trin khai d án Li nhun điu chnh ri ro trên vn (RAROC). Đây là bước tiếp theo nhm vn dng các kết qu đã đt được t d án ICAAP vào thc tin hot đng kinh doanh ca Viet Capital Bank.

Trin khai RAROC và đnh giá trên cơ s ri ro (Risk based Pricing) là nhng bước tiến quan trng góp phn đm bo s tăng trưởng lành mnh ca ngân hàng. ng dng RAROC được kỳ vng giúp các khi kinh doanh có th ti ưu hóa vic phân b vn vào nhng phân khúc li nhun da trên thông l mi khi đánh giá mi quan h gia ri ro và li nhun. Đây cũng là công c được rt nhiu các ngân hàng hin đi trên thế gii áp dng trong qun tr ri ro.

Vic s dng RAROC s giúp VietCapital Bankqun tr ri ro hiu qu hơn, giúp đnh lượng ri ro đ đưa ra các quyết đnh, chiến lược kinh doanh tng thi kỳ, t đó nâng cao năng lc cnh tranh ca ngân hàng.

Đi din công ty KPMG, ông Warrick Cleine - Ch tch KPMG Vit Nam và Cambodia nhn mnh trong l ký kết: “Basel II là con đường tt yếu đ làm cho các ngân hàng an toàn hơn và cht lượng hơn. Chính vì vy, vic trin khai RAROC vào thi đim này s giúp Viet Capital Bank mt ln na khng đnh kh năng qun tr ri ro rt tt mt ngân hàng quy mô va và nh. Chúng tôi đánh giá cao s n lc, quyết tâm mnh m cũng như chiến lược hoch đnh rt rõ ràng ca Viet Capital Bank khi cùng chúng tôi trin khai d án quan trng này. Đng thi, KPMG rt t hào là đi tác tin cy ca các t chc tín dng, luôn cam kết đng hành đem li các giá tr và cht lượng cao nht”.

Ông Lý Công Nha - Giám Đc khi tài chính cũng chia s thêm v vic trin khai d án này: “Vic trin khai d án RAROC ti thi đim này rt phù hp khi đnh hướng ca Bn Vit tr thành ngân hàng bán l đa năng, hin đi da trên nn tng ngân hàng s trong tương lai gn. Bên cnh các ch tiêu theo quy đnh thì ch tiêu tính toán t sut gia li nhun có điu chnh ri ro so vi vn t có là mt trong các ch tiêu hết sc trng yếu, là mc đ ri ro mà ngân hàng sn sàng chp nhn trong quá trình thc hin chiến lược kinh doanh ca mình. Chính vì vy, chúng tôi tin tưởng rng, vi s tư vn toàn din ca KPMG, d án s giúp Viet Capital Bank đt được các mc tiêu đt ra v vic nâng cao năng lc qun tr ri ro cũng như đy nhanh vic hoàn thành chiến lược kinh doanh ca ngân hàng”.

Ti thi đim này, VietCapital Bank là mt trong các ngân hàng đu tiên trin khai d án RAROC. Điu nay cũng minh chng cho vic thúc đy các chun mc trong qun tr doanh nghip và qun tr ri ro tiên tiến là mt trong các nn tng quan trng trong chiến lược phát trin bn vng ca Viet Capital Bank hin ti và tương lai.

Xem 922 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng