Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
Quản trị rủi ro ngân hàng, “nhỏ cũng phải có võ”

Quản trị rủi ro ngân hàng, “nhỏ cũng phải có võ”

Thiết lp h thng qun tr ri ro chun mc là điu kin cn đ các ngân hàng yên tâm đy mnh tăng trưởng, trong bi cnh cuc đua s hóa ngày càng khc lit và mnh m hơn. Trong cuc đua này, nhiu ngân hàng nh không ch đáp ng đy đ các chun mc qun tr ri ro, mà vn bt kp vi tc đ thay đi ca th trường.

Bo mt có tt, dòng chy mi thông sut

Công ngh phát trin mang đến s thun tin và li ích cho c khách hàng và ngân hàng, nhưng đng thi cũng là môi trường cho các đi tượng la đo thc hin nhiu th đon tinh vi nhm chiếm đot tin trong tài khon. Hàng lot th đon có th k đến như SMS, email, website, tin nhn mo danh… đ la khách hàng bm vào link và cung cp thông tin bo mt và dch v. Rt nhiu ngân hàng đưa ra cnh báo v tình trng mt an toàn thông tin trong thi gian gn đây.

Tuy nhiên, nhìn góc đ các ngân hàng, đây ch là mt trong s vô vàn tình hung phi đi mt khi công ngh phát trin hơn. Điu này đng nghĩa vi vic, mun dòng chy thông qua ngân hàng được thông sut, thì h thng qun tr ri ro phi đ tt.

Trên thc tế, các ngân hàng Vit, dù quy mô ln hay nh, trong thi gian qua đã rt n lc đu tư đ bt kp vi các xu hướng công ngh bo mt trên thế gii, nhm áp dng cho th trường Vit Nam, mang li li ích cho khách hàng và chính mình.

Đin hình như Vietbank - Ngân hàng đang tp trung đu tư và tiên phong trong nhiu sn phm công ngh mi. Cui tháng 1 va qua, Vietbank là mt trong 7 ngân hàng tiên phong cùng NAPAS ra mt sn phm th tín dng ni đa và th tr trước ni đa. Vào tháng 10 năm ngoái, ngân hàng cũng đã ra mt th tr trước ni đa có tính năng thanh toán không tiếp xúc trong giao thông công cng, áp dng Tiêu chun cơ s v th chip ni đa ca Ngân hàng nhà nước. Đây là tiêu chun bt buc đi vi các t chc phát hành th phi chuyn đi đ thay thế cho các loi th t bo mt kém hơn trước đây.

Mt trong nhng tiêu chun quc tế Vietbank đang s dng đ phát trin h thng th là công ngh bo mt thông tin ch th mnh nht hin nay PCI/DSS, bt buc các t chc tuân th phi vượt qua 12 tiêu chun bo mt kht khe v h thng th cùng vi h tng công ngh thông tin. Hàng tháng, t chc tuân th PCI/DSS còn liên tc kim tra, cp nht các phiên bn bo mt mi nht, cũng như phi thc hin các th tc tái cp hàng năm.

Ngoài công ngh bo mt cao, vic ch đng phát hin nhng du hiu l trong giao dch đ phát hin t sm nhng giao dch gian ln, nghi ng gian ln cũng là mt ưu tiên quan trng. Theo đó, ngân hàng có công c kim soát đ nhn biết các giao dch bt thường. “Ngay khi nhn được cnh báo, Vietbank s liên h vi khách hàng đ xác thc v các giao dch nghi ng. Nếu khách hàng không thc hin giao dch, Vietbank s khóa th ngay lp tc và liên h vi đơn v chp nhn th đ yêu cu hy giao dch”, đi din Vietbank k v quy trình x lý.

Sau mt năm bt đu đy mnh mng th, ngân hàng bt đu thu “trái ngt” khi thu hút hơn 10.000 khách hàng th, mt con s đáng k đi vi ngân hàng tr, có đnh hướng đu tư vào nhng nn tng ng dng công ngh hàng đu thế gii, đi cùng các ưu tiên v bo mt.

Theo đi din Vietbank, các hot đng đu tư vào công ngh bo mt này s giúp cho các hot đng ngân hàng được thông sut hơn trong bi cnh cuc đua s hóa trên th trường ngày càng nóng hơn. “Trong cuc chy đua chuyn đi s ca các ngân hàng, dù theo đui mc tiêu nào, vn đ ct lõi buc phi tuân th chính là bo đm an toàn, an ninh cho hot đng ngân hàng s”, lãnh đo Vietbank nhìn nhn.

Phòng th ri ro: b đm được xây t gc

Mt cơ s đ Vietbank phát trin được mng th là nh xây dng h thng qun tr ri ro t gc. Trên thc tế, hot đng qun tr ri ro trong lĩnh vc ngân hàng và các đnh chế tài chính đã và đang được chú trng trong nhng năm gn đây, theo hướng tuân th các tiêu chun ca hip ước Basel II.

trường hp Vietbank, ngay t đu năm 2019, ngân hàng đã ch đng trin khai h thng tính toán tài sn có ri ro, t l an toàn vn (CAR) theo chun Basel II. Đến tháng 11/2019, Vietbank chính thc được Ngân hàng Nhà nước phê duyt áp dng Basel II trước thi hn vào tháng 11/2019.

“Vic tuân th Basel II giúp nâng cao năng lc qun lý ri ro theo chun mc quc tế, đng nghĩa vi vic Vietbank đáp ng các quy đnh kht khe v qun tr và công ngh. VietBank luôn đt yếu t an toàn lên hàng đu, đm bo cho s phát trin bn vng”, lãnh đo ngân hàng cho biết.

Du n chuyn mình đến t vic đu tư vào h thng phn mm lõi (Core banking) vào năm 2019 ca Finastra, đi tác đã trin khai thành công cho nhiu ngân hàng ln trên thế gii và ti Vit Nam. “Có th nói, đây là mt trong nhng d án Core được đu tư ngân sách ln nht trong h thng ngân hàng Vit Nam".

D án này mang li s thay đi mang tính chiến lược và toàn din đi vi Vietbank. Theo đó, tt c nn tng công ngh, các mng nghip v khác được đưa vào, to thành mt h thng ln, giúp b máy qun tr, điu hành ni b ca Ngân hàng được tt hơn, đy đ hơn. Theo lãnh đo Vietbank, li thế ca mt ngân hàng đi sau là có th tn dng các công ngh mi nht và hc hi t các đơn v đi trước đ có th xác đnh đúng hướng đi, đúng sn phm dch v cn cung cp phù hp cho khách hàng nht.

Bên cnh vic hoàn thành xây dng nn tng quan trng cho hot đng qun tr ri ro, Vietbank kết thúc năm 2020 vi quy mô tng tài sn đt 91.680 t đng, tăng 33% so vi năm trước đó và gp 2,5 ln so vi năm 2016. Vic thiết lp nn tng cơ s v qun tr ri ro trong giai đon va qua, s là cơ s quan trng đ ngân hàng tiếp tc đy nhanh tc đ tăng trưởng trong giai đon ti, khi mang li li ích cho khách hàng nh tính bo mt và hu ích ca sn phm.

Read 160 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng