Thứ tư, 05 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Agribank Hoàng Quốc Việt trao tặng cây xanh tại Bắc Kạn

Agribank Hoàng Quốc Việt trao tặng cây xanh tại Bắc Kạn

Ngày 03/4/2021, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hoàng Quc Vit t chc L phát đng chương trình trng cây “Agribank - Vì tương lai xanh - Thêm cây thêm s sng” và trao tng 10.000 cây thông, 100 cây lát cho nhân dân xã Vân Tùng, huyn Ngân Sơn, tnh Bc Kn.

Ti bui L, Giám đc Chi nhánh Bùi Khc Trung đã phát đng và kêu gi toàn th cán b Agribank Hoàng Quc Vit tích cc hưởng ng phong trào trng cây xanh năm 2021, nâng cao nhn thc, biến thành hành đng nhm mc tiêu chung tay xây dng môi trường sng an toàn. Bên cnh đó, Chi nhánh tiếp tc trin khai các phong trào: “Nói không vi rác thi nha”, “Gìn gi môi trường làm vic xanh, sch, đp”, quán trit và vn đng cán b thc hin li sng xanh, chung tay bo v môi trường sinh thái, nơi khu dân cư. Chi nhánh tiếp tc trin khai hiu qu các chương trình tín dng phát trin nông nghip sch, nông nghip công ngh cao, phát trin ngun năng lượng sch, góp phn hin thc hóa mc tiêu tăng trưởng xanh và bn vng theo ch đo ca Ngân hàng Nhà nước và Agribank.

Đây là mt chương trình trong chui các hot đng nhân dp k nim 90 năm ngày thành lp Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh, k nim 33 năm ngày thành lp Agribank, 13 năm thành lp Chi nhánh Hoàng Quc Vit.

Chương trình có s h tr, phi hp và to điu kin ca Đng b, UBND huyn Ngân Sơn, Đng b, UBND xã Vân Tùng cùng Agribank Bc Kn, Agribank huyn Ngân Sơn trong vic phát đng và trin khai chương trình trng cây xanh ti đa phương.

Cùng ngày 03/4/2021, đoàn công tác Agribank Hoàng Quc Vit đã t chc chương trình tng quà “Agribank cùng em ti trường" h tr tp th trường và các em hc sinh Trường Ph thông dân tc bán trú tiu hc Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyn Ngân Sơn, tnh Bc Kn.Đoàn công tác trao tng trường 02 máy lc nước, 10 b bàn ăn, 80 ghế ăn, khay ăn phc v các em hc sinh bán trú và trao tng balo, đ dùng hc tp, bánh ko cho 100% các em hc sinh ca trường, cùng các sut quà bng tin mt đi vi các hc sinh thuc h nghèo, có hoàn cnh đc bit khó khăn. Tng tr giá quà tng trên 70 triu đng được CBNV Agribank Hoàng Quc Vit quyen góp, h tr thiết thc cho tp th trường và các em hc sinh, góp phn đng viên, khích l các em vươn lên trong hc tp.

Xem 1087 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng