Thứ tư, 05 Tháng 5 2021
TIN MỚI
DongA Bank ưu đãi miễn phí chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp

DongA Bank ưu đãi miễn phí chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp

T ngày 01/4 - 30/12/2021, khách hàng doanh nghip s dng dch v chuyn tin quc tế ca Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) s được min phí chuyn tin khi thc hin giao dch chuyn tin đi nước ngoài thông qua h thng SWIFT (Hip hi vin thông tài chính liên Ngân hàng quc tế).

DongA Bank đã trin khai chương trình ưu đãi “Chuyn tin nhanh chóng - Min phí tc thì”. Đây s là chương trình góp phn thúc đy phát trin các hot đng thương mi quc tế cũng như tiết gim chi phí hot đng cho các doanh nghip thường xuyên s dng dch v thanh toán quc tế.

Theo đó, khách hàng s được hưởng ưu đãi min phí chuyn tin ra nước ngoài khi thc hin thành công lnh chuyn tin qua h thng SWIFT. Chương trình áp dng dành cho 3 giao dch đu tiên chuyn tin ra nước ngoài trên mt khách hàng và doanh nghip mi hoc các doanh nghip đã ngưng giao dch chuyn tin ra nước ngoài trên 12 tháng ti DongA Bank, lưu ý không áp dng đi vi đin phí.

Thông qua h thng SWIFT chuyn tin đi nước ngoài, cùng mng lưới các đim giao dch rng khp ti 44 tnh, thành trên toàn quc DongA Bank s h tr khách hàng thc hin chuyn tin đến nhiu quc gia và vùng lãnh th mt cách nhanh chóng, an toàn và tiết kim.

Thông tin chi tiết, liên h: các chi nhánh và phòng giao dch DongA Bank gn nht, hoc tng đài h tr khách hàng: 1900545464, website: https://www.dongabank.com.vn.

Xem 868 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng