Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
IMF công bố dữ liệu cập nhật về dự trữ ngoại hối quốc tế

IMF công bố dữ liệu cập nhật về dự trữ ngoại hối quốc tế

Ngày 31/3/2021, Qu Tin t quc tế (IMF) công b báo tng hp v tình hình d tr ngoi hi quc tế hin nay.

Đây là d liu tng hp t 149 báo cáo ca các nước thành viên IMF và mt s quc gia khác, các t chc nm gi d tr ngoi hi quc tế. D liu thu thp theo ba nhóm: Toàn thế gii, các nn kinh tế phát trin, các nước đang phát trin và mi ni. Đi vi mi nhóm, d tr phân b bao gm nhng đng tin d tr truyn thng (USD, EUR, GBP, JPY, SWF) và mt s đng tin khác.

Cơ cu d tr ngoi hi quc tế quy đi sang USD (t USD)

  Quý IV/2019-Quý III/2020 Quý IV/2020
Quý IV/19 Quý I/20 Quý II/20 Quý III/20 Giá tr T trng %
Tng d tr ngoi hi 11.826,50 11.704,37 12.012,09 12.246,34 12.700,76 -
D tr đã phân b 11.076,26 10.956,50 11.266,53 11.472,02 11.870,90 100,00
USD 6.725,91 6.770,19 6.902,38 6.939,44 7.005,84 59,02
EUR 2.279,47 2.197,41 2.272,44 2.354,94 2.521,79 21,24
CNY 214,46 220,33 233, 68 245,55 267,52 2,25
Yên Nht 652,00 653,01 649,75 674,09 715,83 6,03
Bng Anh 513,52 486,04 504,36 519,80 557,19 4,69
Dollar Australia 187,88 170,01 190,34 199,06 216,11 1,82
Dollar Canada 205,99 195,27 215,47 230,51 245,77 2,07
Frank Thy S 16,56 15,59 17,22 19,30 20,74 0,17
Mt s đng tin khác 280,46 248,65 280,91 289,33 320,11 2,70
D tr chưa phân b 750,24 747,87 745,56 774,32 829,85 -

(Ngun: IMF tháng 3/2021)

C th, tính đến cui quý IV/2020, tng d tr ngoi hi quc tế đt trên 12.700 t USD, tăng gn 500 t USD so vi quý trước. Tương t, d tr đã phân b tăng lên con s 11.871 t USD, chiếm gn 93,5% tng d tr ngoi hi quc tế. Trong giá tr d tr đã phân b, d tr dưới dng USD đt trên 7.005 t USD, nhưng gim t t trng 60,46% trong quý trước xung dưới 60%, tiếp tc đà gim t t trng khong 70% vào cui thế k XX và trên 80% trong nhng năm 1970, nhưng vn cao hơn nhiu so vi đng EUR - đng tin d tr th hai - đng tin này chiếm t trng 21,24% trong tng d tr ngoi hi đã phân b (mc dù t trng EUR tiếp tc tăng). Trái vi xu hướng gim t trng USD, hu hết nhng đng tin khác cũng tiếp tc tăng nh so vi quý trước, c v giá tr và t trng.

Din biến trái chiu v t trng d tr ngoi hi gia USD và nhng đng tin còn li bt ngun t xu hướng mt giá USD, khi đng tin này bt đu mt giá t tháng 02/2020, sau khi đi dch Covid-19 lan rng trên thế gii và nước M là tâm đim, gây khó khăn cho nn kinh tế này. Trong hai tháng 02-03/2020, các đng thái ni lng tin t quy mô ln ca Cc D tr liên bang M như bơm thêm tin vào th trường và thiết lp giao dch hoán đi USD vi nhiu ngân hàng trung ương khác trên thế gii đã khiến USD gim sâu. Trong ngày cui năm 2020, ch s USD index gim 6,7% so vi cùng kỳ năm trước xung 89,52 đim, ln đu tiên sau khi gim 9,9% vào năm 2017 và là mc giá thp nht k t tháng 4/2018. Trong năm 2020, EUR tăng 8,9% - ghi nhn 33 tháng tăng liên tiếp so vi USD, gây khó khăn cho xut khu và tăng lm phát mc tiêu 2% ca khu vc đng tin chung euro này. USD tiếp tc gim giá trong nhng tháng đu năm 2021, sau khi Chính ph M đưa ra gói h tr tài khóa tr giá 1,9 nghìn t USD đ đi phó vi Covid-19.

Theo SBV

Xem 218 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng