Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Sacombank số hóa quy trình đăng ký để trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ

Sacombank số hóa quy trình đăng ký để trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ

T nay các doanh nghip, h kinh doanh có th d dàng đăng ký đ tr thành đơn v chp nhn thanh toán thca Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) ngay trên website https://card.sacombank.com.vn.

Yêu cu s được x lý thông qua các gii pháp s hoàn toàn t đng và hoàn tt ch trong 5 phút thay vì khách hàng phi đến ngân hàng đăng ký trc tiếp và mt ít nht 2 ngày x lý.

Sau khi đăng ký thành công, khách hàng có th ti ng dng mMerchant ca Sacombank trên Apple Store/Google Play đ s dng đin thoi di đng như mt máy POS chp nhn thanh toán th không tiếp xúc (Tap To Phone).

Gii pháp này giúp người s dng d dàng di chuyn, rút ngn thi gian thao tác nhưng vn đm bo tính an toàn bo mt, đng thi, gim thiu chi phí cũng như thi gian lp đt máy chp nhn thanh toán.

Sacombank là ngân hàng đu tiên ti Vit Nam hp tác vi Công ty công ngh thanh toán đin t Visa và Mastercard trong vic trin khai công ngh chp nhn thanh toán không tiếp xúc bng đin thoi di đng (Tap To Phone). Hin Tap To Phone đã được áp dng đi vi các thiết b di đng h điu hành Android 8 tr lên có h tr công ngh kết ni không dây tm ngn NFC và trong tương lai s được m rng thêm đi vi h điu hành IOS.

Thông tin chi tiết, liên h: Hotline 1900 5555 88; truy cp website https://card.sacombank.com.vn.

Xem 189 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng