Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
Việt Nam được đánh giá là thị trường thẻ năng động bậc nhất khu vực

Việt Nam được đánh giá là thị trường thẻ năng động bậc nhất khu vực

Bà Winnie Wong, đi din Mastercard nhn đnh Vit Nam là th trường th năng đng bc nht Đông Nam Á vi công ngh, gii pháp thanh toán đa dng, đt phá.

Trong bi cnh hot đng thanh toán đin t đang được thúc đy mnh m, đc bit là dưới nh hưởng t din biến phc tp ca đi dch Covid-19, người dân buc phi chuyn sang nhng phương thc mua sm, thanh toán mi đ duy trì hot đng sinh hot thường ngày. Đó là lý do dn đến s tăng trưởng trong hot đng mua sm trc tuyến khp các th trường trong khu vc. Thương mi đin t tr nên ph biến thm chí vi c nhóm khách hàng ln tui vn thích mua sm ch hay ca hàng truyn thng.

Riêng ti châu Á, nghiên cu Impact Studies ca Mastercard hi tháng 5/2020 cho thy, 49% người được kho sát ti Singapore đã gia tăng thanh toán không tiếp xúc. T l này ti Malaysia là 48%, còn Thái Lan và Philippines ln lượt là 33% và 38%.

Nim tin ca người tiêu dùng ti ASEAN vào đ an toàn ca thanh toán đin t khi mua sm trc tuyến cũng tăng mnh 42,2% và tăng 31,37% khi mua sm ti ca hàng truyn thng so vi năm 2015, theo báo cáo Mastercard Safety & Security Index 2020. Trong khi đó theo Statista, ch riêng năm 2020, tng giá tr giao dch thanh toán đin t ti Vit Nam ước tính lên ti 8,606 t USD.

Hin nay Mastercard có nhng đi tác năng đng ti Vit Nam. Gn đây nht, mastercard đang hp tác cùng VIB đ chun b phát hành dòng th mi t tháng 4 này. VIB đã phát trin dòng th này vi nhng tính năng thiết thc, ln đu tiên xut hin ti Đông Nam Á.

Read 176 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng