Monday, 17 May 2021
TIN MỚI
NamABank dành gần 6 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên tiêm vắc xin phòng Covid-19

NamABank dành gần 6 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thiết thc quan tâm đến sc khe ca cán b, nhân viên, Ngân hàng Nam Á (NamA Bank) đã dành gn 6 t đng h tr cán b nhân viên tiêm vc xin phòng Covid-19.

Hot đng này nhm giúp cán b nhân viên yên tâm công tác, đm bo hot đng thường xuyên liên tc ca Ngân hàng cũng như góp phn đm bo an toàn cho khách hàng khi đến giao dch.

Trước đó, trong năm 2020, NamA Bank đã tng bo him sc khe Covid-19 cho cán b nhân viên.

NamA Bank cũng đã góp sc chung tay cùng cng đng qua nhiu hot đng như: Trao tng 5,3 t đng cho y ban Mt trn T quc Vit Nam TP.H Chí Minh và S Y tế thành ph nhm đng hành cùng thành ph tăng cường các trang thiết b phòng chng dch Covid-19; Đng hành cùng Thi báo Kinh tế Sài Gòn trao tng vt phm thiết yếu phòng chng dch Covid-19 cho chiến sĩ b đi biên phòng tnh Bình Phước và tnh Đk Nông… Ghi nhn nhng đóng góp này, Nam A Bank đã nhn bng khen vì đã có có thành tích xut sc trong công tác vn đng, ng h thc hin phòng chng dch Covid-19 ti TP.H Chí Minh do Ch tch y ban Nhân dân TP.H Chí Minh trao tng.

NamA Bank luôn coi nhân s là “tài sn” quý giá nht đ “đu tư phát trin”. Bên cnh chính sách lương thưởng hp dn, NamA Bank còn chú trng trin khai các gói phúc li đa dng nhm chăm sóc sc khe đ cán b nhân viên yên tâm công tác. Vic NamA Bank sm ch đng h tr chi phí tiêm vc xin phòng Covid -19 là mt trong nhng hot đng thiết thc ca Ban lãnh đo nhm quan tâm đến sc khe ca cán b nhân viên, góp phn chung tay cùng cng đng phòng chng dch Covid-19.

Read 828 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng