Monday, 17 May 2021
TIN MỚI
BIDV chấm dứt hoạt động 11 phòng giao dịch tại đồng bằng sông Cửu Long

BIDV chấm dứt hoạt động 11 phòng giao dịch tại đồng bằng sông Cửu Long

Trong tháng 3/2021, Ngân hàng Đu tư và phát trin Vit Nam (BIDV) đã thực hiện chấm dứt hoạt động 11 phòng giao dịch tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thông tin c th như sau:

- Phòng giao dch Lê Th Riêng - Chi nhánh Bc Liêu: Đa ch ti B42-B44, Trung tâm thương mi Bc Liêu, phường 3, TP Bc Liêu, tnh Bc Liêu. Chm dt hot đng t ngày 08/3/2021.

- Phòng giao dchSố 1 - Chí nhánh Kiên Giang: Đa ch ti Lô D4, số 43-44, đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chấm dt hot đng t ngày 12/3/2021.

- Phòng giao dch Châu Thành - Chi nhánh Kiên Giang: Đa ch ti s 609, khu ph Minh Phú, th trn Minh Lương, huyn Châu Thành, tnh Kiên Giang. Chm dt hot đng t ngày 12/3/2021.

- Phòng giao dch Tây Nam - Chi nhánh Đất Mũi: Đa ch ti s 230, đường Ngô Quyn, phường 9, thành ph Cà Mau, tnh Cà Mau. Chm dt hot đng t ngày 15/3/2021.

- Phòng giao dch Cu Ngang - Chi nhánh Trà Vinh: Đa ch ti quc l 53, khóm Minh Thun A, th trn Cu Ngang, tnh Trà Vinh. Chm dt hot đng t ngày 20/3/2021.

- Phòng giao dch Vũng Liêm - Chi nhánh Vĩnh Long: Đa ch ti s 107, đường Nam Kỳ Khi Nghĩa, th trn Vũng Liêm, huyn Vũng Liêm, tnh Vĩnh Long. Chm dt hot đng t ngày 20/3/2021.

- Phòng giao dch Cửu Long - Chi nhánh Vĩnh Long: Đa ch ti s 26, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành ph Vĩnh Long, tnh Vĩnh Long. Chm dt hot đng t ngày 20/3/2021.

- Phòng giao dch M Xuyên - Chi nhánh Sóc Trăng: Đa ch ti s 34, đường Trưng Vương, th trn M Xuyên, huyn M Xuyên, tnh Sóc Trăng. Chm dt hot đng t ngày 22/3/2021.

- Phòng giao dch Đi Ngãi - Chi nhánh Sóc Trăng: Đa ch ti p Ngãi Hi 1, th trn Đi Ngãi, huyn Long Phú, tnh Sóc Trăng. Chm dt hot đng t ngày 22/3/2021.

- Phòng giao dch Ngã Năm - Chi nhánh Sóc Trăng: Đa ch ti s 85-87, đường Nguyn Hu, Phường 1, th xã Ngã Năm, tnh Sóc Trăng. Chm dt hot đng t ngày 22/3/2021.

- Phòng giao dch An Phú - Chi nhánh Bắc An Giang: Đa ch ti s 368A, đường Bch Đng,  p An Hưng, th trn An Phú, huyn An Phú, tnh An Giang. Chm dt hot đng t ngày 31/3/2021.

Read 838 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng