Thứ ba, 18 Tháng 5 2021
TIN MỚI
CB ưu đãi lãi vay

CB ưu đãi lãi vay

T ngày 01/4/2021, Ngân hàng Xây dng Vit Nam (CB) trin khai chương trình “Ưu đãi lãi vay - ti CB ngay”vi lãi sut ch t 6,9%/năm, thi gian ưu đãi lãi sut lên ti 24 tháng tùy theo tng khon vay.

Vi mc lãi sut ưu đãi mi, cùng th tc đơn gin, phương án gii ngân linh hot, khách hàng s luôn “An tâm vay - Vn lin tay” mà không lo ngi áp lc v lãi sut.

Hin CB đang cung cp đa dng các sn phm cho vay đáp ng mi nhu cu tài chính ca khách hàng như cho vay mua, xây sa nhà ca; cho vay mua nhà d án; cho vay mua ô tô cũ, mi, ô tô kinh doanh; cho vay SXKD dành cho cá nhân, doanh nghip.

Thông tin chi tiết, truy cp website www.cbbank.vn hoc hotline 19001816.

Xem 934 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 07-04-2021 7:27 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng