Monday, 17 May 2021
TIN MỚI
PVcomBank ưu đãi hấp dẫn “Ngày vàng số đẹp”

PVcomBank ưu đãi hấp dẫn “Ngày vàng số đẹp”

T tháng 4 - 31/12/2021,Ngân hàng Đi chúng Vit Nam (PVcomBank) áp dng ưu đãi hp dn trong chương trình “Ngày vàng s đp”, min phí hoc gim ti 70% khi khách hàng m mi tài khon cá nhân s đp cùng nhiu li ích đi kèm.

Vào ngày th 3 hàng tun, khách hàng có th chn 3 s cui tài khon hoàn toàn min phí, hoc nhn mc gim t 30% - 70% khi chn t 4 - 9 s theo ý mình. Đ s hu tài khon như ý, khách hàng có th linh hot la chn hình thc thu phí 01 ln hoc tm khóa s dư.

Vào th 5 hàng tun, PVcomBank còn gim sâu t 40% - 80% cho nhng khách hàng m mi nhiu s tài khon đp vi hình thc thu phí 01 ln.

Mi khách hàng đu có cơ hi được tiếp cn và s hu mt s tài khon đp, theo đúng s thích và mong mun vi chi phí ch t 0 đng.

Được chính thc trin khai t năm 2020, dch v cung cp tài khon s đp theo yêu cu ca PVcomBank đã thu hút được đông đo s quan tâm ca khách hàng.

M tài khon ti PVcomBank và s dng gói tài khon thanh toán đng nghĩa vi vic khách hàng va nhn được s chăm sóc tn tâm, dch v hin đi, sn phm tin ích đi kèm, va được min phí giao dch trên Ngân hàng đin t, bao gm: giao dch np tin đin thoi (Topup), thanh toán hóa đơn (Billing, Auto Billing), chuyn tin liên ngân hàng, chuyn tin nhanh 24/7…, mang ti nhng tri nghim thanh toán đáng nh, giúp khách hàng thêm thnh thơi, an tâm tn hưởng cuc sng.

Thông tin chi tiết, liên h: Hotline 24/7 - 1900 5555 92.

Read 933 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng