Saturday, 15 May 2021
TIN MỚI
SHB khuyến khích sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

SHB khuyến khích sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

T nay - 15/02/2022, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) trin khai chương trình ưu đãi mi “Np tin ngày vàng - Rn ràng ưu đãi”, nhm khuyến khích các khách hàng s dng dch v ngân hàng đin t an toàn, hin đi.

Theo đó, 1.000 khách hàng đu tiên np tin đin thoi qua SHB Mobile và SHB Online vi mnh giá t 100.000 VNĐ tr lên vào các ngày vàng ưu đãi (mùng 5, ngày 15, ngày 25) hàng tháng s được gim ngay 20.000 VNĐ. Mi khách hàng được chiết khu ti đa 2 ln/tháng khi s dng mã gim giá vào bt kỳ ngày vàng nào.

Chi tiết Th l chương trình, xem ti đây.

Vi dch v np tin đin thoi trên SHB Mobile và SHB Online, khách hàng có th np tin đin thoi mi lúc, mi nơi, đm bo các cuc gi không b gián đon. Bên cnh đó, khách hàng SHB s thường xuyên được tn hưởng rt nhiu chương trình ưu đãi t nhà mng và ngân hàng.

SHB Mobile và SHB Online ngày càng được đông đo khách hàng tin dùng nh giao din thân thin, d s dng đng thi áp dng công ngh bo mt hin đi, tiên tiến. Ch cn mt vài thao tác đơn gin trên máy tính hoc đin thoi di đng, khách hàng đã có th d dàng qun lý tài chính cá nhân, thc hin các giao dch chuyn khon, np tin đin thoi, thanh toán hóa đơn đin nước, vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, mua sm cùng nhiu dch v khác thông qua Ngân hàng đin t SHB.

Chương trình khuyến mi “Np tin ngày vàng - Rn ràng ưu đãi” nm trong chiến lược ca SHB nhm đy mnh các dch v ngân hàng s, góp phn khuyến khích khách hàng tăng cường thanh toán không tin mt. Trong thi gian ti, SHB s tiếp tc cung cp nhiu dch v đa dng, an toàn, hin đi, đng thi trin khai thêm nhiu chương trình ưu đãi đ mang đến li ích ti đa cho các khách hàng.

Read 931 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng