Thứ tư, 05 Tháng 5 2021
TIN MỚI
BIDV Trà Vinh thay đổi tên và địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Châu Thành

BIDV Trà Vinh thay đổi tên và địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Châu Thành

T ngày 02/4/2021, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Trà Vinh thông báo thay đi tên gi và đa đim đt tr s Phòng giao dch Châu Thành.

1. Tên gi và đa đim giao dch cũ:

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Trà Vinh - Phòng giao dch Châu Thành

- S 296-298, đường 2/9, khóm 5, th trn Châu Thành, huyn Châu Thành, tnh Trà Vinh

2. Tên gi và đa đim giao dch mi:

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Trà Vinh - Phòng giao dch  Cu Ngang - Châu Thành

- Quc l 53, khóm Minh Thun A, th trn Cu Ngang, huyn Cu Ngang, tnh Trà Vinh

Xem 836 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng