Monday, 17 May 2021
TIN MỚI
Vietcombank thông báo tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ

Vietcombank thông báo tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 125 cán b nghip v vào làm vic ti 05 Chi nhánh mi thành lp ca Vietcombank trong năm 2021

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

TT Chi nhánh Tỉnh/Thành phố Phân Nhóm tuyển dụng Tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm (1) Tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm (2) Tổng chỉ tiêu (1+2)
Khách hàng Kế toán/GDV Khách hàng Kế toán/GDV Ngân qu Tin hc
1 Bắc Đà Nẵng Đà Nẵng 3 3 4 6 8 3 1 25
2 Đông Hải Phòng Hải Phòng 3 3 4 6 8 3 1 25
3 Bắc Đắk Lắk Đắk Lắk 3 3 4 6 8 3 1 25
4 Sơn La Sơn La 4     9 12 3 1 25
5 Hậu Giang Hậu Giang 4 3 4 6 8 3 1  
Tổng 12 16 33 44 15 5 125

(i) Tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm: Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng bắt buộc phải có kinh nghiệm phù hợp, cụ thể:

- Cán bộ khách hàng: Yêu cầu tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các Tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng.

- Cán bộ Kế toán/GDV: Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, vị trí Kế toán/Giao dịch viên.

(ii) Tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm (gồm các vị trí: Cán bộ Khách hàng; Kế toán/GDV; Tin học và Ngân quỹ):

- Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng không yêu cầu có kinh nghiệm.

- Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên có kinh nghiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu tại mục (i).

II. Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ứng viên xem chi tiết theo đường dẫn tại trang tuyển dụng của Vietcombank.

III.Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm: Nhận hồ sơ tuyển dụng liên tục từ ngày 01/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu; tối đa đến 24h00 ngày 31/12/2021.

- Nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm: Từ ngày 01/04/2021 đến 24h00 ngày 16/04/2021 (Nhận hồ sơ trong 16 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

 - Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến tại đây.

IV. Hồ sơ đính kèm:

Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng pdf hoặc doc-docx, nén vào 1 file zip để đính kèm.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 06 tháng gần nhất;

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng Phỏng vấn).

V. Lưu ý:

- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên;

- Thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận về vị trí đã nộp sau khi hoàn thành việc tạo (bước 1) và nộp (bước 2) hồ sơ trực tuyến trên hệ thống theo hướng dẫn tại trang tuyển dụng Vietcombank --> Hướng dẫn nộp hồ sơ.

- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

- Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 4-5/2021;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: 024.3934.3137 ext 1550/1560/31566.

Read 639 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng