Tuesday, 18 May 2021
TIN MỚI
MSB chấm dứt hoạt động máy ATM số 22 tại Hà Nội

MSB chấm dứt hoạt động máy ATM số 22 tại Hà Nội

T 01/4/2021, Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) thông báo chm dt hot đng máy giao dch t đng (ATM) ti TP Hà Ni.

C th:

- Tên đy đ bng tiếng Vit: Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam - Chi nhánh Hà Ni - ATM s 22 Hà Ni

- Đa ch: Công ty TNHH Sunhouse Vit Nam, cm CN Ngc Lip, xã Ngc Lip, huyn Quc Oai, TP Hà Ni.

- Thi gian chm dt hot đng: T ngày 01/4/2021.

MSB hin có trên 263 Chi nhánh/Phòng giao dch tri dài trên 51 tnh, thành ph ti Vit Nam.

Read 949 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng