Thứ ba, 18 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank ưu đãi lãi suất cho khách hàng SME vay vốn

Vietcombank ưu đãi lãi suất cho khách hàng SME vay vốn

T 01/4/2021, nhm h tr khách hàng cá nhân và doanh nghip nh và va (SME) tiếp cn vi ngun vn vay lãi sut ưu đãi, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đng lot trin khai các Chương trình lãi sut ưu đãi cho vay đáp ng cho nhiu nhóm khách hàng và các nhu cu vay đa dng khác nhau.

1. Chương trình lãi sut cnh tranh trin khai t 01/4/2021 ti 31/3/2022, dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghip SME vay kinh doanh, vay mua bt đng sn, mua xe ô tô phc v kinh doanh, tiêu dùng…vi lãi sut siêu ưu đãi ch t:

- 6,79%/năm trong 6 tháng đu tiên vi các khon vay t 12 tháng tr xung.

- 6,99%/năm trong 6 tháng đu tiên vi các khon vay trên 12 đến 24 tháng.

- 7,29%/năm trong 12 tháng đu tiên vi các khon vay trên 24 tháng.

2. Chương trình An tâm lãi sut trin khai t 01/4/2021 ti 31/3/2022, dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng SME vi mc lãi sut vay c đnh trong các kỳ hn dài như 18 tháng, 2 năm, 3 năm, 5 năm và c nhng kỳ hn đc bit lên ti 7 năm và 10 năm.

3. Chương trình ưu đãi lãi sut vay kinh doanh tài lc trin khai t 01/4-31/12/2021,vi quy mô 30.000 t đng dành cho khách hàng cá nhân, h kinh doanh vay b sung vn lưu đng phc v sn xut kinh doanh vi mc lãi sut đc bit ưu đãi:

- 5,7%/ năm đi vi khon vay dưới 6 tháng.

- 6,3%/ năm đi vi khon vay t 6 đến 9 tháng.

- 6,9% vi khon vay t 10 đến 12 tháng.

Đc bit, các khách hàng cá nhân nhn lương qua Vietcombank s được vay vn vi mc lãi sut gim 0,1%/năm so vi lãi sut vay thông thường.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc.

Xem 1053 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng