Saturday, 15 May 2021
TIN MỚI
VietinBank Phú Quốc chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Nguyễn Trung Trực

VietinBank Phú Quốc chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Nguyễn Trung Trực

Ngày 31/3/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Phú Quc chính thc chuyn đa đim Phòng giao dch Nguyn Trung Trc ca VietinBank Phú Quc sang hot đng ti đa ch mi.

Đa ch cũ: s 139 đường Nguyn Trung Trc, th trn Dương Đông, huyn Phú Quc, tnh Kiên Giang.

Đa ch mi: s 228 Nguyn Trung Trc, phường Dương Đông, TP. Phú Quc, tnh Kiên Giang.

VietinBank Nguyn Trung Trc mi được thiết kế vi 5 quy giao dch chính, 2 snh ch dành cho khách hàng, 1 phòng lãnh đo và 1 khu vc quan h khách hàng được tách riêng khi khu vc kế toán giao dch.

Read 1042 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng