Tuesday, 18 May 2021
TIN MỚI

MSB gửi tặng chuỗi ưu đãi đặc quyền cho phái đẹp

MSB gui tang chuoi uu dai dac quyen cho phai depChúc mng ngày Quc tế Ph n (8/3), Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) trin khai chui đc quyn dành riêng cho khách hàng n khi m tài khon s đp; chuyn tin quc tế ti quy giao dch và khi chi tiêu vi MSB.

Tng tài khon s đp:

T nay đến 14/03, khi các khách hàng n m tài khon s đp ti Chi nhánh/Phòng giao dch trong thi gian din ra chương trình s được nhn nhng ưu đãi hp dn sau:

 1. Tài khon có 3 ch s cui Giống nhau, Lc phát Miễn phí
 2. Tài khon có 4 ch s cui Giống nhau, Lc phát
Số lp, Tiến, Soi gương
 3. Tài khon có 5 ch s cui Giống nhau, Lc phát Giảm 80% mc phí thông thường
Số tiến Miễn phí
 4. Tài khon có 6 ch s cui Lộc phát Giảm 80% mc phí thông thường
Số lp, Soi gương
Số tiến, Tam hoa kép
 5. Tài khon có 6 ch s cui ging nhau (VIP) 666666; 777777; 888888; 999999
 6. Tài khon có 6 ch s cui ging nhau 000000; 111111; 222222; 333333; 444444; 555555
 7. Tài khon có 7 ch s cui Giống nhau, Lc phát, Tiến
 8. Phí m tài khon theo yêu cu - S t chn (khác vi các loi trên) Chọn đến 6 ch s cui Miễn phí

Lưu ý: Mi khách hàng n s được m 01 tài khon theo chương trình ưu đãi trên.

0đ phí chuyn tin quc tế: Min 100% phí chuyn tin quc tế Du hc - Tr cp thân nhân - Đnh cư… (áp dng t 05/03 - 20/03/2021) ti Chi Nhánh/Phòng giao dch.

Ưu đãi đến 50% ti thế gii ưu đãi JOY: Chi tiêu cùng MSB và nhn hàng trăm ưu đãi đến 50% cho mi lch vc bao gm m thc, làm đp, mua sm, gii trí… tr giá đến 50% vi thế gii ưu đãi JOY.

Thông tin chi tiết, liên h: Mng lưới Chi nhánh MSB chi tiết ti đây; Hotline 24/7: 1800599999 (min phí) hoc (024) 3944 5566

Read 1302 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng