Thứ bảy, 15 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Techcombank hỗ trợ đặc biệt với khách hàng dương tính với COVID-19

Techcombank ho tro dac biet voi khach hang duong tinh voi COVID 19Ngay khi COVID-19 bùng phát tr li, Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) đã chung tay phi hp cùng Manulife Vietnam trin khai “Chương trình h tr đc bit vi các khách hàng được chn đoán dương tính vi COVID-19”.

Vi mc tiêu san s áp lc tài chính đ khách hàng an tâm điu tr, chương trình h tr mang đến các quyn li chính như sau:

Quyn li: Nhn h tr 1.000.000 VNĐ/ngày điu tr trong thi gian nm vin ti đa là 20 ngày.

Thi gian áp dng: 25/01 - 31/3/2021.

Đi tượng áp dng: Khách hàng là bên mua bo him hoc người được bo him trong hp đng bo him còn hiu lc vi Manulife Vit Nam (bao gm c sn phm chính và các sn phm b tr/tăng cường đính kèm) ti thi đim có chun đoán Dương tính vi COVID-19 và được yêu cu nhp vin điu tr cho COVID-19 t ngày 25/01/2021 đến hết ngày 31/03/2021 ti các Cơ s khám bnh, cha bnh được thành lp và hot đng hp pháp ti Vit Nam.

Thông tin chi tiết, liên h: Tng đài DVKH ca Techcombank: 1800 588 823.

Xem 1215 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng