Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI

SCB triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

SCB doi moi de thu hut khach hangVa qua, Hi đng qun tr Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã công b ngh quyết v vic la chn đơn v tư vn trin khai phương án chào bán c phiếu SCB ra công chúng.

Theo đó, Hi đng qun tr SCB thông qua ch trương chn Công ty C phn Chng khoán Tân Vit là t chc tư vn và h tr SCB trin khai phương án tăng vn. Phương án này đã được Đi hi đng c đông bt thường năm 2020 ca SCB thông qua, và Đi hi đã giao cho Hi đng qun tr SCB đ xut phương án c th trong tng thi kỳ, đm bo phù hp vi tình hình th trường và hot đng kinh doanh ca Ngân hàng.

SCB s tăng vn điu l thêm 15.000 t đng trong giai đon 2020-2030, trong đó, riêng năm 2020-2021 tăng thêm 5.000 t đng. Theo phương án tăng vn điu l thêm 5.000 t đng trong năm 2020-2021, SCB s chào bán 500 triu c phn (tương ng vi 5.000 t đng) cho c đông hin hu. Trên cơ s tng vn điu l tăng thêm, SCB s ưu tiên b sung vào ngun vn kinh doanh, tp trung vào đu tư tài sn c đnh, hin đi hóa công ngh thông tin và đu tư xây dng, sa cha tr s các Chi nhánh phù hp vi đnh hướng kế hoch hàng năm đ đáp ng yêu cu v nn tng phát trin ca SCB.

Vic tăng vn điu l có ý nghĩa quan trng đi vi SCB, giúp SCB nâng cao năng lc tài chính, nâng cao cht lượng các ch tiêu an toàn hot đng theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước, cũng như to tin đ đ SCB bt phá và phát trin bn vng, an toàn, hiu qu.

Read 1155 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng