Print this page

Vietcombank chuẩn hóa và gắn kết kết quả nghiên cứu khoa học với hoạt động kinh doanh

Vietcombank chuan hoa va gan ket ket qua nghien cuu khoa hocMới đây, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Tổng kết hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021.

Tham dự có: TS. Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng KH&CN; TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN; NGND.PGS.TS Kiều Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo, Thường trực Hội đồng KH&CN cùng các Ủy viên của Hội đồng KH&CN Vietcombank.

Thay mặt Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank, NGND.PGS.TS Kiều Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo, Thường trực Hội đồng đã báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học Công nghệ, công tác quản lý và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng chuẩn mực hóa trong công tác quản lý và gắn kết quả nghiên cứu với hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Theo đó, danh mục nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2018 và năm 2019 được triển khai nghiên cứu và phần lớn đã hoàn thành, được nghiệm thu với chất lượng tốt. Đến 31/12/2020, phần lớn các đề tài được nghiệm thu đều đạt loại Giỏi trở lên, trong đó, tỷ lệ đề tài được nghiệm thu loại Xuất sắc đạt 40% (đối với danh mục 2018) và 45% (đối với danh mục 2019); tỷ lệ sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu công nhận/tổng số sáng kiến được Hội đồng đánh giá đạt 89,6% (69/77).

Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu được đặc biệt coi trọng, đảm bảo kết quả của hoạt động này hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng số lượng đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 vẫn được duy trì ở mức khá (254 nhiệm vụ). Đối tượng tham gia đăng ký các hoạt động khoa học mở rộng từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh. Hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai và đăng ký tham gia ở tất cả các khối, các lĩnh vực trong hoạt động của Ngân hàng: Khối Ngân hàng bán buôn, Ngân hàng bán lẻ, Quản trị rủi ro và kiểm tra giám sát, Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực, Khối Tài chính kế toán và Vốn, Khối Hỗ trợ và tác nghiệp.

Nhóm nghiên cứu Vietcombank được kiện toàn dần về nhân sự và đã có những triển khai tích cực, hoàn thành các báo cáo được đánh giá có chất lượng cho Ban Lãnh đạo, góp phần vào việc dự báo và định hướng hoạt động của Vietcombank trong năm 2020.

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động năm 2021: ý kiến đề xuất bổ sung thành viên Hội đồng; quy chuẩn hóa để phát triển phong trào thành quy chế Khoa học và Công nghệ; ý kiến về chi phí cho các hoạt động khoa học,công nghệ trong toàn hệ thống và đặc biệt là ý kiến về thực tiễn hóa các sáng kiến, các nghiên cứu khoa học vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Chỉ đạo, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã phát biểu đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Vietcombank từ 2018 đến 31/12/2020, với nhiều sáng kiến thiết thực, mang lại hiệu quả trong công việc như giảm thời gian thực hiện hoặc tiết kiệm chi phí; đồng thời chỉ đạo tiếp tục phát triển phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến trong CBNV; việc chi thù lao thỏa đáng cho các đề tài, các sáng kiến để khuyến khích phong trào này.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệVietcombank cũng đã tuyên dương các đề tài cấp Bộ của Vietcombank được đánh giá cao như: đề tài cấp Bộ đã hoàn thành nghiên cứu và bảo vệ thành công trong tháng 7/2020 “Định hướng và các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là một công trình nghiên cứu có tính khoa học và chuyên môn sâu, có giá trị ứng dụng thực tiễn rất cao và được nghiệm thu ở mức xuất sắc (95 điểm). Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã phê duyệt 4 đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2020 của Vietcombank và Trường Đào tạo làm đầu mối bảo vệ đề cương/hoàn thiện hồ sơ gửi Viện chiến lược Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Khoa học và Công nghệ cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Nhóm nghiên cứu Vietcombank trong năm 2020 và thống nhất với phương hướng hoạt động năm 2021. Chủ tịch Khoa học và Công nghệ cũng giao Nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cộng tác viên.

Read 1227 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VNBA

Xem theo ngày tháng