Saturday, 15 May 2021
TIN MỚI

VietCapital Bank phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP

VietCapital Bank anh hoat dongNgân hàng Bn Vit (VietCapital Bank) thông báo ln th 2 v vic phát hành 15 triu c phiếu theo chương trình la chn cho người lao đng (ESOP), t l phát hành là 0,0473%. Thi gian thc hin t ngày 8/2 và s kéo dài ti ngày 17/3.

C phiếu chào bán s b hn chế chuyn nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi hoàn tt, vn điu l ca Viet Capital Bank d kiến tăng lên 3.321 t đng.

Trong kế hoch tăng vn được c đông thông qua vào tháng 8/2020, ngoài đt phát hành ESOP, công ty d kiến s phát hành hơn 35,2 triu c phiếu cho c đông hin hu theo t l 9:1, trong giai đon 1. Giai đon 2, ngân hàng s phát hành hơn 40,4 triu c phiếu t ngun vn ch s hu cho c đông hin hu theo t l 11%. Kết thúc hai giai đon, vn điu l ca ngân hàng d kiến nâng lên hơn 4.077 t đng.

Vi s vn tăng thêm, ngân hàng s dùng 200 t đng đu tư tài sn c đnh phc v cho vic m rng, phát trin mng lưới hot đng, hin đi hóa công ngh ngân hàng, 500 t đng dùng đ b sung ngun vn trung dài hn đ cho vay dài hn và phn còn li b sung ngun vn lưu đng trong hot đng ngân hàng.

Năm 2020, ngân hàng lãi trước thuế 201,5 t đng, tăng 27% so vi 2019, hoàn thành kế hoch đ ra.

Đến 31/12/2020, tng tài sn mc 61.102 t đng, cao hơn 18% so vi đu năm. Cho vay khách hàng tăng 17%, lên 39,832 t đng. Tin gi khách hàng tăng 17% so vi đu năm, lên 41. 372 t đng, trong đó khon phát hành giy t có giá nhân đôi lên 5,223 t đng.

Read 1156 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng