Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SeABank đầu tư trí tuệ nhân tạo, tăng tốc số hóa hoạt động ngân hàng

SeABank đầu tư trí tuệ nhân tạo, tăng tốc số hóa hoạt động ngân hàng

Coi s hóa là tr ct quan trng trong quá trình phát trin ca ngân hàng, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) đã liên tc nâng cp cơ s h tng, đc bit đu tư h thng Trí tu nhân to (AI) tân tiến nht đ nâng cao tri nghim khách hàng, đng thi ti ưu hóa hot đng ca Ngân hàng.

T năm 2005, xác đnh công ngh là yếu t then cht đ phát trin hot đng ngân hàng, SeABank đã tp trung đu tư vi ngân sách hàng chc t đng đ trin khai H thng lõi ngân hàng hàng đu thế gii - Temenos (Thy Sĩ). Theo đó phn mm qun lý ngân hàng lõi T24 Temenos được la chn và nâng cp lên phiên bn mi nht R18, tích hp mt s tính năng ti ưu hóa tiên tiến nht trên th trường. Bên cnh đó, SeABank cũng đã trin khai và duy trì thành công chng ch ISO 27001: 2013 và tiêu chun bo mt PCI-DSS cho các giao dch th, trao đi tài liu đin t, ch ký s và các gii pháp xác thc an toàn như mã thông báo OTP và xác thc hai kênh.

Ti SeABank, các dòng th ni đa và quc tế đu được bo mt theo công ngh chip chun EMV - gii pháp bo mt hàng đu thế gii, cùng tính năng Bo mt 3D Secure cho các giao dch thanh toán trc tuyến (Ecommerce/Online payment) ti các website thương mi đin t có áp dng chương trình Verified by Visa (VbV). Không chỉ bảo mật tuyệt đối, việc s dng thanh toán bng th chip vi công ngh không tiếp xúc (contactless) đi vi các giao dch s mang li tri nghim hoàn toàn mi cho khách hàng.

SeABank t hào là ngân hàng tiên phong trong nn tng ngân hàng s s dng trí tu nhân to sau khi thc hin thành công D án Core AI 2020 - ng dng trí tu nhân to trong hot đng nghip v và sn phm dch v, nhm nâng cao cht lượng nhiu sn phm ca Ngân hàng, h tr tri nghim khách hàng trong sut quá trình s dng dch v. Mt trong nhng ng dng ni bt đó là SeAMobile - ng dng tài chính duy nht tích hp tính năng "tr lý tài chính cá nhân" o, mang đến mt công c hu ích cho người dùng vi bc tranh toàn cnh v sc khe tài chính.

Bên cnh tính năng thc hin các giao dch tài chính, thanh toán hóa đơn, gi tin mng, SeAMobile giúp người dùng theo dõi và phân tích các giao dch, chi tiêu theo mô hình 6 l quc tế tùy theo nhu cu chi tiêu cá nhân; bên cnh đó, SeAMobile còn t đng nhc nh chi tiêu cũng như gi ý người dùng gi tiết kim, đu tư sinh li hiu qu đi vi các khon thu nhp. SeAMobile có th được coi là ng dng tiên tiến nht trên th trường và s h tr SeABank thc hin mc tiêu s hóa toàn din trong nhng năm ti.

Đáng chú ý, sau khi nâng cp SeAMobile và hoàn thin thêm tính năng eKYC, SeABank còn tích hp trí tu nhân to và eKYC vào h thng SeATeller giúp tăng tri nghim và gim thi gian giao dch. Công ngh AI và eKYC s h tr các giao dch viên trong vic xác thc khách hàng khi giao dch ti quy, h tr khách hàng xác thc giao dch qua đó giúp gim các quy trình không cn thiết, gia tăng tri nghim khách hàng.

Đc bit, h thng Core AI s là công c đc lc h tr các đơn v vn hành: Kim soát sau chng t, kim soát gii ngân, son tho tín dng. Đây là mt trong nhng d án được kỳ vng nht năm 2021 đ tiết kim thi gian, chi phí, ngun lc trong công tác kim tra, giám sát và ti ưu chi phí vn hành ti SeABank.

Bên cnh đó, SeABank còn trin khai h thng Văn phòng đin t thông minh - SeAOffice s dng trên đa nn tng vi mc tiêu đưa SeABank tr thành văn phòng không giy t và lãnh đo có th điu hành công vic, phê duyt văn bn mi lúc, mi nơi. Bên cnh đó, SeAOffice còn giúp SeABankers Qun lý văn bn; qun lý công vic và qun tr h thng d dàng, hiu qu nht.

Đng thi, đ ci thin và nâng cao hiu qu chăm sóc khách hàng (CCE), SeABank hp tác vi FPT Smart Cloud, tr thành ngân hàng trong nước đu tiên đưa gii pháp Tro FPT AI vào th trường ngân hàng Vit Nam. S hu tc đ vượt tri, "Tro" này thc hin đng thi hàng nghìn cuc trò chuyn vi cuc gi trung bình ch cn dưới 120 giây vi t l thành công cuc gi 98%, cung cp cho SeABank mt gii pháp ti ưu đ thúc đy quá trình chuyn đi k thut s.

Vi chiến lược đã đnh sn, vic SeABank đu tư cho công ngh s được coi là nn tng quan trng đ SeABank đt được mc tiêu hi t s đc bit khi công ngh là mt trong năm tr ct ca ngân hàng thông qua vic cung cp nht quán các sn phm và dch v s hóa. Kết qu SeABank mong đi đt được s là s ci tiến mang tính cách mng trong toàn b quy trình kinh doanh ca ngân hàng bng vic đy nhanh s hóa hot đng ngân hàng và ti ưu hóa hành trình ca khách hàng.

Xem 1164 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng