Print this page

TPBank ra mắt dịch vụ kết nối thanh toán qua Open API miễn phí cho doanh nghiệp

TPBank ra mat dich vu ket noi thanh toan qua Open API mien phi cho doanh nghiepNgân hàng Tiên Phong (TPBank) va ra mt dch v kết ni thanh toán qua Open API, giúp nhng doanh nghip ln có nhu cu thc hin hàng nghìn lnh chuyn tin mi ngày thc hin các giao dch nhanh chóng và đơn gin, gia tăng kh năng qun lý dòng tin, cũng như tiết kim được ngun nhân lc, thi gian và chi phí tài chính.

Trong nhng năm gn đây, trước áp lc cnh tranh ngày càng khc lit, nếu doanh nghip không có được tc đ x lý nhanh hàng nghìn giao dch chuyn tin mi ngày và kim soát dòng tin theo thi gian thc, doanh nghip đó s mt dn đi li thế cnh tranh. Điu này đc bit quan trng vi các tp đoàn ln hoc các doanh nghip hot đng trong lĩnh vc thương mi đin t, giao hàng và các fintech. Dù vy, các doanh nghip ti Vit Nam đang gp vn đ trong vic chuyn và nhn tin t đng, và thm chí là không theo dõi được dòng tin ra vào tài khon theo thi gian thc đ ti ưu hóa hot đng kinh doanh. Chính vì vy gii pháp kết ni thanh toán trc tiếp qua Open API ca TPBank là mt li gii hu hiu cho bài toán khó mà các doanh nghip đang gp phi.

Nhanh chóng - tin li - tiết kim thi gian

Open API là mt phương thc liên kết các ng dng ca doanh nghip vi ng dng ca ngân hàng đ trao đi d liu mt cách hiu qu. Nh đó, TPBank cho phép doanh nghip truyn d liu ti ngân hàng ngay trên h thng ca doanh nghip, thay vì phi đăng nhp vào h thng Internet Banking/eBank ca ngân hàng mà vn đm bo tính bo mt, an toàn thông tin cho khách hàng. Vi kh năng truy cp trc tiếp, khách hàng ca TPBank s gim được rt nhiu bước khi thc hin các lnh chuyn tin cho đi tác. Trước đây, doanh nghip chuyn tin cho đi tác thường mt rt nhiu thi gian bi kế toán ca doanh nghip phi qun lý thông tin đơn hàng, các khon tin cn thanh toán trên ng dng ca doanh nghip, sau đó lp lnh chuyn tin trên eBank hoc phi gi danh sách sang ngân hàng đ chuyn tin.

Nhưng khi kết ni qua Open API, doanh nghip có th d dàng đy các giao dch chuyn tin đơn l hoc theo lô trc tiếp ti ngân hàng mà không phi thêm bước to lnh trên eBank như trước đây. Điu này đc bit tin li vi các doanh nghip thường xuyên phi thc hin đến hàng nghìn lnh chuyn tin mi ngày. Ngay khi ra mt, hai doanh nghip ln trong lĩnh vc vn chuyn là Giao Hàng Nhanh và Giao Hàng Tiết Kim đã tr thành khách hàng ca TPBank.

Dch v kết ni qua Open API ca TPBank còn cho phép doanh nghip truy vn, theo dõi s thay đi s dư tài khon, trng thái ca giao dch chuyn tin đi và các thông tin khác theo nhu cu như: ly mã đnh dng ca các ngân hàng, thông tin ca ngân hàng chuyn tin đến, ly thông tin đin chuyn tin… bt c lúc nào mà không cn phi liên h vi ngân hàng. Mi yêu cu đu được thc hin mt cách t đng ngay ti h thng ca khách hàng.

Bà T Th Thanh Nga, kế toán ca CTCP Giao Hàng Tiết kKim cho biết: "Dch v kết ni thanh toán qua API cho phép chúng tôi thc hin lnh chuyn tin vi s lượng giao dch ln hơn, đơn gin hơn, t đó d dàng thanh toán cho các khách hàng, đi tác, nhân viên ca mình. Chúng tôi cũng nhn được nhng thông tin cn thiết mt cách linh hot, là công c đc lc h tr chúng tôi trong vic qun lý, đi soát giao dch."

"Trước đây, hu hết các ngân hàng cung cp và kim soát các sn phm và dch v tài chính trên các kênh phân phi đc quyn ca riêng ngân hàng như phòng giao dch và ngân hàng trc tuyến. Công ngh Open API ca chúng tôi phá v s hn chế đó, mang đến cho khách hàng tri nghim thun tin hơn khi s dng dch v ngân hàng, và gia tăng li ích nh gim được thi gian giao dch, kim soát dòng tin, gim chi phí vn hành," bà Nguyn Lan Hương - Phó Giám đc Khi Khách hàng Doanh nghip TPBank, chia s và nhn mnh Open API đang tr thành xu hướng mi ca ngân hàng trong thi đi 4.0.

Vit Nam, ch nhng ngân hàng có nn tng công ngh tt mi có kh năng trin khai Open API, to s kết ni vi các h thng khác và kim soát được ri ro, bo mt an toàn thông tin ca h thng. Bng vic ra mt dch v kết ni Open API, TPBank đã chng minh sc mnh công ngh ca mình và là mt ln na cho thy đây là mt trong nhng ngân hàng dn đu xu hướng mi ti Vit Nam.

TPBank hin đang min toàn b phí chuyn tin cho tt c các doanh nghip, bao gm c dch v chuyn tin liên ngân hàng. Thông tin chi tiết, liên h hotline 1900585885
Read 1163 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VNBA

Xem theo ngày tháng