Print this page

Techcombank điều chỉnh Điều khoản & điều kiện về mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản dành cho khách hàng cá nhân

Thong baoT ngày 27/02/2021, Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) điu chnh mt s ni dung ti Điu khon & điu kin v m tài khon và s dng dch v tài khon dành cho khách hàng cá nhân.

Ni dung điu chnh, xem ti đây hoặc liên h: chi nhánh Techcombank gn nht hoc hotline 24/7: 1800 588 822.

Read 900 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VNBA

Xem theo ngày tháng