Print this page

VietinBank dành đặc quyền lãi suất cho khách hàng ưu tiên

VietinBank danh dac quyen lai suat cho khach hang uu tienT nay đến ngày 30/6/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) áp dng Chương trình “Khách hàng ưu tiên - Đc quyn lãi sut” cho khách hàng ưu tiên gi tiết kim ti VietinBank vi lãi sut hp dn.

Vi giá tr ct lõi “Khách hàng là trung tâm”, VietinBank không ngng ci tiến mang đến cho khách hàng nhng sn phm, dch v tin ích cùng các chính sách ưu đãi, ti đa hóa li ích cho khách hàng.VietinBank mang ti Chương trình “Khách hàng ưu tiên - Đc quyn lãi sut” cho các khách hàng ưu tiên.

Theo đó, khi đến gi tiết kim ti các đim giao dch ca VietinBank, khách hàng ưu tiên s được linh hot tng thêm lãi sut ti 0,2%/năm so vi lãi sut huy đng tin gi tiết kim VND thông thường niêm yết tt c các kỳ hn t 1 tháng tr lên.

Nhm mang li tin ích cho khách hàng, khách hàng ưu tiên gi tiết kim trc tuyến (online) trên VietinBank iPay, ATM có kỳ hn t 1 tháng tr lên cũng s được t đng tng thêm 0,2%/năm so vi lãi sut tin gi tiết kim VND thông thường tr lãi sau niêm yết ca VietinBank.

Vi kênh gi tiết kim trc tuyến (online), khách hàng có th ch đng gi hoc tt toán tài khon 24/7 bt kỳ thi gian nào, k c ngày ngh, ngày L. Đng thi, khách hàng có th linh hot la chn phương thc đáo hn và lĩnh lãi: T đng tái đáo hn hoc tt toán v tài khon thanh toán khi hết kỳ hn.

Dch v gi tiết kim trc tuyến (online) trên Internet Banking, Mobile Banking ca VietinBank đang là kênh giao dch ti ưu cho khách hàng.

Thông tin chi tiết, liên h chi nhánh/phòng giao dch VietinBank trên toàn quc hoc Tng đài h tr khách hàng: 1900 558 868, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 986 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VNBA

Xem theo ngày tháng