Thứ ba, 18 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Techcombank triển khai lãi suất cho vay mua nhà mới

Techcombank huy dong khoan vay hop von nuoc ngoaiNgân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) va cho biết, chính thc trin khai chính sách lãi sut cho vay mua nhà mi, cam kết cnh tranh trên th trường, nhm mang đến các gii pháp tài chính ti ưu cho khách hàng.

Theo đó, tt c lãi sut cơ s ca các khon vay mua Bt đng sn dài hn đã gii ngân trước ngày 11/01/2021* s được điu chnh thành lãi sut cơ s chun dài hn ca khon vay:

Techcombank trien khai lai suat cho vay mua nha 1* Áp dng cho các khon vay mua Bt đng sn dài hn đã gii ngân trước ngày 11/01/2021 hin đang có biên đ t 3.5% tr lên và chưa tham gia các chính sách gim tr lãi sut nào khác

Đ hiu rõ hơn v chính sách vay ưu vit mi này, khách hàng tham kho công thc tính lãi sut vay mua nhà và chi tiết v lãi sut cơ s chun dài hn:

Techcombank trien khai lai suat cho vay mua nha 2Trong đó, lãi sut cơ s chun dài hn là:

- Mc lãi sut cnh tranh được Techcombank ban hành, thông báo trên website https://www.techcombank.com.vn/cong-cu-tien-ich/lai-suat

- Lãi sut cơ s chun dài hn luôn đm bo không vượt quá “lãi sut cơ s dài hn”/“lãi sut cơ s Vingroup/Tho Đin/M-One dài hn”/“lãi sut d án dài hn”.

- Lãi sut cơ s chun dài hn s điu chnh tng thi kỳ theo thông báo ca Techcombank đm bo nguyên tc trên cũng như tính cnh tranh ca gói vay so vi th trường.

Bên cnh vic thay đi lãi sut cơ s mi cnh tranh hơn, Techcombank vn duy trì chính sách ưu đãi vi khách hàng vay mua bt đng sn như sau:

+ Lãi sut c đnh ch t 6.69%/năm

+ Phí tr n trước hn ch t 0.5%/năm

+ Min phí tr n trước hn t năm th 6 tr đi

+ Gim tr lãi sut khon vay cho các khách hàng là hi viên Priority và được đnh danh VIP theo tng giai đon:

- Gim 0.2% lãi sut trong giai đon c đnh lãi sut (Ch áp dng cho vay mua Bt đng sn th cư)

- Gim đến 1.2% lãi sut trong giai đon th ni lãi sut (Áp dng cho tt c các khon vay mua Bt đng sn)

Theo Techcombank, chính sách lãi sut cnh trnh mi s được áp dng theo ngày tha thun ti Hp đng tín dng đã ký và các ph lc kèm theo đã đính kèm. Thông tin chi tiết, khách hàng liên h Trung tâm Dịch v Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (trong nước) hoc 84-24-39446699 (quc tế) hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đ được tư vn h trợ.

Xem 1231 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng