Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI

Eximbank thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021

Eximbank thong bao to chuc DHDCD thuong nien nam 2020 va 2021Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) va thông qua Ngh quyết triu tp hp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ln 3 và ĐHCĐ thường niên năm 2021 ti Hà Ni. Đa đim t chc cuc hp là Trung tâm Hi ngh Quc tế, s 11 Lê Hng Phong, phường Đin Biên, qun Ba Đình, TP. Hà Ni.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ln 3 din ra vào ngày 26/4/2021, danh sách c đông cht ti ngày 10/3/2020. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 s t chc vào ngày 27/4/2021, danh sách c đông cht ti ngày 22/3/2021.

Trước đó, nhng ln t chc ĐHĐCĐ ca Eximbank trong 2 năm 2019-2020 đu không thành công. Ln Eximbank thông báo t chc ĐHĐCĐ thường niên gn đây nht là hi đu tháng 12/2020, tuy nhiên cuc hp b hoãn vì lý do phòng dch Covid-19.

Cui năm 2020, mâu thun gia các nhóm c đông Eximbank vn còn gay gt khi mt s nhóm c đông liên tc có văn bn đ ngh thanh lc Hi đng qun tr (HĐQT). Trong đó mt nhóm c đông s hu trên 10% vn đ ngh HĐQT đưa vào chương trình hp đi hi c đông thường niên 2020 t chc vào ngày 15/12 vic min nhim đi vi 4 thành viên HĐQT là các ông Yasuhiro Saitoh, Lê Minh Quc, Cao Xuân Ninh và Lê Văn Quyết.

Hin HĐQT ca Eximbank gm 9 người là các ông Saitoh, Cao Xuân Ninh, Lê Minh Quc, Ngô Thanh Tùng, Lê Văn Quyết, Nguyn Quang Thông, Đng Anh Mai, Hoàng Tun Khi và bà Lương Th Cm Tú.

Năm 2020, dư n cho vay khách hàng ca Eximbank st gim 11% trong năm 2020 xung 100.767 t; tin gi khách hàng cũng gim 3,8% xung 133.917 t đng. Eximbank ghi nhn li nhun trước thuế năm 2020 đt 1.339 t, tăng 22,3% so vi năm trước. Lãi ròng đt 1.070 t, tăng 23,6%.

Read 1166 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng