Thứ ba, 18 Tháng 5 2021
TIN MỚI

VietinBank thông báo bán đấu giá 4 khoản nợ

Hinh anh dau giaNgân hàng Công Thương Vit Nam (VietinBank) thông báo bán đu giá 4 khon n ca 4 cá nhân vay tiêu dùng đ x lý thu hi n vay.

Thông tin c th Tài sn đu giá: 4 khon n ca 4 cá nhân vay tiêu dùng, phc v đi sng có nghĩa v thanh toán cho VietinBank theo các Hp đng tín dng đã ký.

- Giá khi đim:

+ Bán khon n ca Vũ Mnh Hoàng là: 10.995.630 đng

+ Bán khon n ca Nguyn Khc Din là: 12.656.624 đng

+ Bán khon n ca Phm Minh Hùng là: 8.944.872 đng

+ Bán khon n ca Dương Hu Nghĩa là: 9.398.329 đng

(Giá khi đim không bao gm các chi phí liên quan đến vic chuyn quyn s hu/s dng tài sn và các chi phí khác (nếu có) khi thc hin mua khon n, các chi phí này do người trúng đu giá chu. Vic mua, bán khon n không thuc đi tượng chu thuế GTGT).

- Tin đt trước:

+ Mua khon n ca Vũ Mnh Hoàng là: 2.100.000 đng

+ Mua khon n ca Nguyn Khc Din là: 2.500.000 đng

+ Mua khon n ca Phm Minh Hùng là: 1.700.000 đng

+ Mua khon n ca Dương Hu Nghĩa là: 1.800.000 đng

- Hình thc np tin đt trước: Chuyn khon vào tài khon ca Công ty Đu giá Hp danh Nhân Hòa

- Giá bán h sơ: 50.000 đng/h sơ/1 khon n

Thi gian bán và tiếp nhn h sơ đăng ký tham gia đu giá: T 8h00 ngày 25/2/2021 đến 16h00 ngày 2/3/2021(tr Th by, Ch nht) ti Tr s Công ty Đu giá Hp danh Nhân Hòa; Đa ch: S 26 đường Láng, P. Ngã Tư S, Q. Đng Đa, TP. Hà Ni.

Thi gian np tin đt trước: Bng chuyn khon t ngày 26/2/2021 đến ngày 2/3/2021 (tr Th by, Ch nht).

Hình thc t chc đu giá: Bng hình thc b phiếu trc tiếp nhiu vòng ti cuc đu giá theo phương thc tr giá lên vào hi 14h00 ngày  3/3/2021 ti Tr s Công ty Đu giá Hp danh Nhân Hòa.

Thông tin liên h: Công ty Đu giá Hp danh Nhân Hòa;

- Đa ch: S 26 đường Láng, P. Ngã Tư S, Q. Đng Đa, TP. Hà Ni;

- S đin thoi: 0242 260 6636;

- Thi gian làm vic: Trong gi hành chính.

Xem 1152 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng