Sunday, 16 May 2021
TIN MỚI

Tăng hạng ấn tượng, VPBank lọt Top 250 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu

VPBank voi nhung uu tien phat trien sau dai dich Covid 19Theo bng xếp hng được Brand Finance, công ty tư vn đnh giá thương hiu hàng đu thế gii, công b đu tháng 2 va qua, th hng thương hiu ca Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) đã tăng thêm 37 bc lên v trí th 243, là ngân hàng thương mi c phn Vit Nam duy nht lt vào Top 250 ngân hàng có giá tr nht toàn cu.

Giá tr thương hiu ca VPBank trong bng xếp hng năm nay đã tăng 41%, lên mc 502 triu USD (so vi 354 triu USD trong danh sách công b năm 2019). Như vy, giá tr thương hiu ca VPBank đã tăng 9 ln tính t ln đu tiên được Brand Finance đnh giá mc 56 triu USD vào năm 2016.

Ông Li Tiến Mnh, đi din Brand Finance ti Vit Nam, cho biết các thương hiu được la chn và đánh giá, xếp hng năm 2021 da trên tiêu chí v th phn, tc đ tăng trưởng, quy mô tài sn, năng lc tài chính, hiu qu hot đng cũng như uy tín thương hiu.

VPBank thi gian qua đã có s tăng trưởng n tượng khi ln lượt lt vào Top 500 năm 2019 (v trí 361), Top 300 năm 2020 (v trí 280), và nay là Top 250, đng thi gi vng v trí dn đu khi ngân hàng tư nhân. Trong bi cnh dch bnh COVID-19 khiến h thng tài chính khu vc thế gii st gim trong bng xếp hng thì mc tăng trưởng giá tr thương hiu ca VPBank được cho là "ngon mc".

Đi din VPBank chia s: "Vic VPBank vượt ti gn 40 bc trong bng đnh giá các thương hiu ngân hàng giá tr nht toàn cu năm 2021 mt ln na khng đnh trin vng tích cc và nim tin ngày càng tăng t các đu tư và khách hàng, đi tác dành cho VPBank. Đây là "trái ngt" có được sau nhng n lc ci tiến mô hình kinh doanh, đu tư vào công ngh, sn phm và cht lượng dch v chăm sóc khách hàng....

Chúng tôi nhn đnh đây va là nim t hào nhưng cũng là mt nhim v, đòi hi s tp trung quyết lit hơn na ca toàn ngân hàng, nhm không nhng tăng trưởng bn vng đ gi vng dn đu mà còn gia nhp nhóm các thương hiu mnh ca khu vc".

Hot đng ngân hàng năm 2020 tuy tri qua nhiu biến đng và khó khăn bi dch bnh và thiên tai nhưng thương hiu, hình nh VPBank tiếp tc được đánh giá cao bi các t chc uy tín quc tế và trong nước, thông qua các gii thưởng, danh hiu uy tín như: Ngân hàng có tri nghim khách hàng tt nht (The Asian Banker), Top 5 ngân hàng thương mi uy tín nht Vit Nam (Vietnam Report), Top 4 thương hiu ngân hàng ln nht Vit Nam (Forbes), Ngân hàng có d án trách nhim xã hi tt nht (The Asiamoney), Ngân hàng chuyn đi s tiêu biu (IDG và VNBA), xếp hng tín nhim mc B1 - n đnh ca Moody…

Ngoài ra, VPBank cũng là ngân hàng luôn đng hành, h tr vi doanh nghip và người dân trước tác đng ca COVID-19, vi hai ln h lãi sut cho vay, hàng lot các chương trình giãn n, gia hn, tái cơ cu li thi hn tr n, các chương trình ưu đãi... được áp dng đ chia s khó khăn, to điu kin thun li cho khách hàng khôi phc hot đng sn xut kinh doanh.

Kết thúc năm 2020, tng tài sn ca VPBank đt gn 419.000 t đng, tng dư n cho vay nn kinh tế đt trên 320.000 t đng. N xu được kim soát tt mc dưới 3% và t l an toàn vn ca ngân hàng đt trên 11% theo tiêu chun Basel II, cao hơn mc quy đnh ti thiu 8%.

Read 1379 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng