In trang này

Vietbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vietbank thay Chu tich Hoi dong quan triNgày 23/02/2021, Hi đng qun tr Ngân hàng Vit Nam Thương tín (Vietbank) đã có quyết đnh bu ông Bùi Xuân Khu - Phó Ch tch Hi đng qun tr kiêm Thành viên Thường trc Hi đng qun tr gi chc danh Ch tch Hi đng qun tr.

Ông Bùi Xuân Khu sinh năm 1950, là C nhân kinh tế - Trường Đi hc tng hp TP. H Chí Minh; đã gn bó vi Vietbank t năm 2011 vi v trí Phó Ch tch Hi đng qun tr, Thành viên Thường trc Hi đng qun tr, Phó Ch tch Hi đng tín dng.

Trước khi tham gia Hi đng qun tr Vietbank, Ông Bùi Xuân Khu tng đm nhim chc v Th trưởng thường trc B Công thương và đã có nhiu năm kinh nghim trong qun tr, điu hành hot đng kinh doanh như làm Tng giám đc Tng Công ty dt may Vit Nam, Tng giám đc Công ty may Vit Tiến, Phó Ch tch HĐQT Công ty đu tư Du khí Toàn Cu...

Xem 1428 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng