Thứ hai, 17 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Vietcombank Dong Dong Nai khai truong Phong giao dich Xuan LocNgân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) quyết đnh gim đng lot lãi sut tin vay cho toàn b dư n vay hin hu và cho vay mi ca khách hàng trong thi gian t 22/02 - 22/5/2021.

Đi vi khách hàng doanh nghip:

- Gim ti 10% s tin lãi phi tr ngân hàng cho các khách hàng b nh hưởng tiêu cc mc đ mnh bi dch COVID-19.

- Gim ti 5% s tin lãi phi tr ngân hàng cho các khách hàng còn li b nh hưởng bi dch COVID-19.

Đi vi khách hàng cá nhân: Gim lãi sut 0,2%/năm cho các khách hàng cá nhân vay vn sn xut kinh doanh trước nh hưởng ca đi dch COVID-19.

Tng s khách hàng được gim lãi sut là 105 ngàn khách hàng vi quy mô tín dng là 350 ngàn t đng, chiếm trên 40% dư n ca Vietcombank.

i tượng gim lãi sut không bao gm các khon dư n đang được áp dng chính sách ưu đãi lãi sut ca Vietcombank).

Trong năm 2020, Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã liên tc thc hin 05 đt gim lãi sut đ h tr doanh nghip, người dân b nh hưởng bi đi dch COVID-19 và h tr cho các doanh nghip, người dân b nh hưởng bi lũ lt ti 10 tnh min Trung. K t ngày 15/12/2020 đến 15/03/2021, Vietcombank đang trin khai chương trình tri ân khách hàng đ h tr các khách hàng vượt qua giai đon khó khăn trong năm 2020.

Xem 1351 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng