Saturday, 15 May 2021
TIN MỚI

Mastercard thay đổi chiến lược, hợp tác với các ví điện tử tại Việt Nam

Mastercard thay doi chien luoc hop tac voi cac vi dien tu 1Ti Vit Nam, s lượng người dùng các ví đin t vượt xa s lượng người dùng th tín dng hoc th ghi n đến t các t chc phát hành quc tế như Visa hay Mastercard.

Phn ln người Vit không có th Mastercard và Mastercard nói rng công ty có th tn ti vi thc tế này. Tt c nhng gì Mastercard mun là khách hàng nn kinh tế tăng trưởng nhanh nht Châu Á thôi dùng tin mt, ngay c khi điu đó đng nghĩa vi vic khách hàng la chn các sn phm ca đi th như ví đin t.

Theo Nikkei, công ty có tr s ti M đang đa dng hoá sn phm, dch v ra bên ngoài th tín dng đ tìm kiếm cơ hi các th trường và công ngh mi ni.

Bà Winnie Wong, Giám đc Mastercard khu vc Vit Nam, Campuchia và Lào, nói rng công ty đang chun b cho nhng thay đi công ngh Vit Nam đ có th tr thành mt phn ca các phương thc thanh toán tương lai, t mã QR cho ti đng h thông minh.

"Câu chuyn không ch là th", bà nói vi Nikkei Asia. "Vn đ là bt kỳ hình thc nào khác, dù là mã QR, th o, đng h hay bt kì th gì khác khi chúng ta thc hin s hoá".

thi đim hin ti, Mastercard phi chp nhn thế đang lên ca ví đin t Châu Á, nơi nhiu người đang b qua các sn phm th tín dng đ s dng ví đin t.

Ti Vit Nam, ch 56% dân s s hu th tín dng hoc th ghi n, thuc hàng thp nht trong s 6 nn kinh tế ln nht trong khu vc, theo nghiên cu Visa Consumer Payment Attitudes Study phát hành năm 2020.

Cùng thi đim, vi đu tư t nhng "ông ln" như Warburg Pincus và Goldman Sachs, ví đin t ln nht Vit Nam, Momo, cho biết đã có 20 triu người dùng trong năm 2020 và đt mc tiêu có 50 triu người dùng trong vòng 3 năm ti.

Con s trên ln hơn rt nhiu so vi 3,9 triu người dùng th tín dng Visa, 2,7 triu người dùng th tín dng Mastercard, 340.000 người dùng th tín dng American Express và 270.000 người dùng th tín dng JCB, theo d liu năm 2019 ca Euromonitor (không bao gm th ghi n và các loi th khác).

Hin Vit Nam đã cp phép cho 29 công ty cung cp dch v ví đin t.

Mastercard thay doi chien luoc hop tac voi cac vi dien tu(Ngun: Nikkei/Euromonitor).

Đây là mt vn đ ln ca các mng lưới th tín dng Vit Nam. Các ca hàng có th tránh khon phí x lý th tín dng bng cách đ khách hàng thanh toán qua Momo hoc các ng dng công ngh tài chính (fintech) khác.

Bà Winnie Wong không cho rng Mastercard s đi đu trc tiếp vi các startup thanh toán. Thay vào đó, Mastercard s tìm kiếm mt cách tiếp cn thân thin hơn: hp tác thông qua s dng công ngh ca chúng.

Mt ví d cho xu hướng này là vic người dùng có th liên kết th Mastercard vi nhiu ví đin t. Trong quá kh, người dùng phi mang theo 5 chiếc th tín dng mà mình đang s dng. Tuy nhiên, trong tương lai, tt c nhng gì h phi làm là mang theo đin thoi thông minh cha thông tin ca 5 chiếc th tín dng o.

Mt ví d khác là b sung ví đin t vào mng lưới toàn cu ca Mastercard. Dù vy, đến nay, mc tiêu này chưa được thc hin hoá. "Chúng tôi vn đang đàm phán vi mt s ví đin t", bà Wong chia s.

Điu gì s xy ra khi 20 triu người dùng ca Momo di chuyn ra bên ngoài Vit Nam nhưng không có th tín dng? Đây tng là mt câu hi dành cho Grab. Đến nay, Grab đã b sung thêm tuỳ chn cho phép khách hàng Singapore và Philippines s dng GrabPay đ mua th Mastercard tr trước (o hoc vt lý). Qua đó, người dùng GrabPay có th thanh toán 53 triu đơn v bán hàng trên toàn cu.

Các mng lưới th tín dng cũng có ví đin t ca riêng mình. Ch th Visa hay Mastercard có th s dng các ng dng ca thương hiu th mình s dng hoc thêm th ca mình vào mt ng dng ca ngân hàng hay công ty fintech. Các mng lưới th cũng hp tác vi các ngân hàng đ phát hành th o ca các th tín dng truyn thng. Điu này giúp các đơn v phát hành th bt kp cuc chơi khi khách hàng có xu hướng b qua th tín dng và thích thanh toán không chm.

thi đim hin ti, các đơn v phát hành th tín dng hướng ti mc tiêu tương thích vi các ví đin t. Mt ngày nào đó, h s hướng ti kh năng tương tác chéo, bà Wong nhn đnh. Như vy, nếu Mastercard hp tác vi ZaloPay, ch th có th thanh toán bt kỳ nơi nào chp nhn ZaloPay và ngược li. MasterCard đã ký thành công các tho thun tương tác ln nhau tương t các th trường khác.

Đi vi tăng trưởng Vit Nam, bước đu tiên là thuyết phc khách hàng Vit Nam t b tin mt. Bước th hai là thuyết phc khách hàng s dng th tín dng quc gia mà người dân có xu hướng tiết kim hơn là vay mượn. Mt s người Vit Nam thm chí vn đang mua nhà và xe bng tin mt.

Cui cùng, mc tiêu chính là làm khách hàng đa phương bt ng vi các sn phm ca Mastercard, thường là th được phát hành bi các ngân hàng. Mastercard s s dng các phương thc marketing truyn thng như gim giá cho khách hàng thanh toán bng Mastercard các công ty đi tác, theoNikkei.

Không dng li đây, Mastercard cũng khuyến khích các doanh nghip va và nh Vit Nam hp tác vi đi tác Zoho, vn là nhà cung cp phn mm cho các công vic văn phòng như ghi chép s sách kế toán.

Lý do đng sau quyết đnh này là vic doanh nghip có th thay thế các phương thc kế toán phi chính thng bng các bn ghi kế toán đin t. Nhng d liu t các bn ghi s hoá có th dùng đ ngân hàng đánh giá mc đ tín nhim và cp th tín dng cho doanh nghip.

khía cnh tiêu dùng, th tín dng vn là mt cơ hi. Thanh toán bng th tín dng Vit Nam chm mc 12 t USD vào năm 2019 - tăng gp hơn 4 ln con s ghi nhn năm 2015, theo Euromonitor. Bà Wong cho rng các ngân hàng và các ng dng fintech đu đang n lc s hoá hot đng thanh toán bi "th trường đã đến thi đim chín mui đ m rng."

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Read 243 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng