Monday, 17 May 2021
TIN MỚI

Vietcombank khuyến mại mở thẻ Amex

Vietcombank khuyen mai mo the AmexT 22/02 - 30/4/2021, nhân dp chào xuân Tân Su, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) trin khai chương trình khuyến mi “M th Amex - Hoàn tin tht cht” nhm khuyến khích khách hàng đăng ký và s dng th Vietcombank American Express. Tng tr giá gii thưởng lên đến 700 triu đng.

Đi tượng áp dng:Khách hàngphát hành mi th Vietcombank American Express bao gm các loi th:

- Th tín dng Vietcombank Cashplus American Express Platinum

- Th tín dng Vietcombank American Express hng Vàng

- Th tín dng Vietcombank American Express hng Chun

Ni dung ưu đãi: Hoàn tin 100% giá tr giao dch chi tiêu th hp l đu tiên. S tin hoàn ti đa cho mi khách hàng như sau:

Khách hàng Giá tr hoàn tin ti đa/khách hàng
 Khách hàng m th tín dng Vietcombank Cashplus American Express Platinum 2.000.000 VND
 Khách hàng m th tín dng Vietcombank American Express hng Vàng 1.000.000 VND
 Khách hàng m th tín dng Vietcombank American Express hng Chun 500.000 VND

Thông tin chi tiết, tham kho ti đây.

Read 232 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng