Thứ ba, 18 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Vietcombank khai trương Chi nhánh Hội An

Vietcombank khai truong Chi nhanh Hoi AnNgày 18/02/2021, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) chính thc khai trương hot đng Chi nhánh Hi An ti đa ch s 02 Trn Cao Vân, phường Cm Phô, thành ph Hi An, tnh Qung Nam.

Ta lc ti v trí trung tâm thành ph, tr s Vietcombank Hi An được xây dng và trang b cơ s vt cht khang trang vi kiến trúc có nhiu không gian xanh, đáp ng tiêu chun ca hot đng ngân hàng hin đi, mang đến cho khách hàng s thoi mái, thân thin khi đến giao dch, tri nghim.

Vietcombank Hi An đi vào hot đng s cung cp đy đ tt c các dch v tài chính ngân hàng truyn thng và hin đi, đáp ng nhu cu cao ca doanh nghip, người dân trên đa bàn cũng như các khu vc lân cn, góp phn tích cc cho s phát trin kinh tế xã hi đa phương nói riêng và ca đt nước nói chung.

Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam - Chi nhánh Hi An (Vietcombank Hi An)

- Đa ch: s 02 Trn Cao Vân, phường Cm Phô, thành ph Hi An, tnh Qung Nam.

- Đin thoi: 02353916619

- Fax: 02353.916345

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 1272 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng